REPLIK. I ett debattinlägg från Johan Sjölander och Maria Arkeby om AI:s påverkan på arbetsmarknaden omnämns vårt lager på ett sätt som inte överensstämmer med sanningen.

Författarna har inte varit i kontakt med oss kring förhållandena på vår arbetsplats, varför vi väljer att skriva detta debattsvar för att bemöta de felaktigheter om hur vår verksamhet bedrivs som framförs i artikeln.

Grundfrågan i Sjölander och Arkebys debattinlägg är både intressant, relevant och angelägen.

Dock har författarna i sin argumentation valt att använda sig av felaktiga påståenden om vår verksamhet som tidigare publicerats i en kvällstidning och har tillbakavisats av oberoende granskningar.

God samverkan med Transport

Detta för att använda vår arbetsplats som ett avskräckande exempel, med kraftfulla skrivningar som antyder att våra medarbetare “I stället blir de robotar, och behandlas därefter” samt skulle ha ”elektroder på händerna” och ”hörsnäckor med syntiserade röster i örat som dirigerar deras varenda steg”. Påståenden som helt enkelt inte stämmer.

På vår arbetsplats har vi en mycket god samverkan med Transport, det fackförbund som vi har kollektivavtal med. Om artikelförfattarna hade kontaktat oss eller Transport inför sin publicering tror vi att de lyckats undvika att sprida dessa felaktigheter.

Felaktigheter som både vi och Transport har bemött efter att de tidigare framförts i en kvällstidning.

Då vår verksamhet bygger på manuellt kvalitetsarbete, och eftersom vi är en av de största arbetsgivarna i den kommun där vi verkar, så prioriterar vi arbetet för en god och säker arbetsmiljö och vi är vi väldigt noga med att betona att våra medarbetare är vår största och viktigaste tillgång.

Sprider SAC:s felaktigheter

Vi arbetar tillsammans med våra medarbetare och i nära samverkan med Transport. Vår åsikt är att den svenska modellen fungerar väl.

Därför blir vi både ledsna och besvikna när företrädare för tankesmedjan Tiden bidrar till att sprida en felaktig bild av vårt lager, inte minst eftersom det påverkar våra medarbetare.

Spridandet av felaktiga anklagelser om vårt lager ska läsas mot bakgrund att vi under en tid utsatts för svartmålning av syndikalisterna SAC.

Sommaren 2021 varslade de om och vidtog stridsåtgärden ”varumärkesbränning” gentemot oss och vår kund. Detta som reaktion på att vi avböjt att teckna ett lokalt kollektivavtal med dem, med hänvisning till att vi redan har ett välfungerande kollektivavtal med Transport.

Vi har full respekt för att författarna är engagerade i den viktiga frågan om AI:s påverkan på framtidens arbetsmarknad. Men i framtiden hoppas vi att författarna är mer noggranna för att undvika att göra sig till megafon för felaktiga påståenden.