Vad händer?

Hela logiken bakom a-kassan görs om. Fortfarande ska du ha tagit dig in på arbetsmarknaden för att få ersättning. Men i dag mäts din förankring i arbetslivet med hur många timmar du har arbetat de senaste tolv månader.

I det nya systemet är måttet den inkomst du har jobbat in. Vilken inkomst som krävs kommer att klarna när regeringen lägger fram konkreta förslag 2024.

Varför görs a-kassan om?

Därför att det nuvarande systemet är så tungarbetat. Arbetslösa som borde ägna sig åt att söka jobb måste jaga fram intyg från sina tidigare arbetsgivare.

Arbetsgivarna har svårt att redovisa alla arbetade timmar rätt. A-kassorna har i sin tur svårt att kontrollera uppgifterna.

– Arbetad tid finns inte att hämta på ett enkelt sätt. Det märktes inte minst under pandemin, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

– En del arbetsgivare försvann helt och hållet. Andra var pressade och prioriterade inte att skicka intyg till tidigare anställda. Och ofta rapporterade de fel. Ersättningen drog ut på tiden.

Är inkomst verkligen lättare att kolla?

Ja. Uppgifter om din inkomst finns hos Skatteverket. Och sedan 2019 finns månatliga deklarationer från arbetsgivarna.

Inte minst för dig som har haft flera arbetsgivare och arbetat mycket oregelbundet blir det enklare att se om du har rätt till ersättning.

Även i det nya systemet kan arbetsgivare behöva lämna en del uppgifter, till exempel om orsaken till att du blivit uppsagd. Men uppgiftsbördan för arbetsgivarna minskar kraftigt.

Finns vinnare och förlorare?

– När systemet görs om kommer man att kunna hitta en del som får det något bättre och en del som får det något sämre. Men när vi på Sveriges a-kassor har läst den utredning från 2020 som reformen bygger på har vi inte kunnat hitta någon stor grupp som blir ”förlorare”, snarare någon enstaka individ, säger Tomas Eriksson.

– Det avgörande blir var regeringen lägger inkomstgränser och andra parametrar. Först när detaljerna är klara vet vi om någon vinner eller förlorar.

Blir de gamla a-kassorna kvar?

Ja, dagens a-kassor, en för varje bransch, får fortsatt förtroende. Deras gemensamma organisation, Sveriges a-kassor, får 50 miljoner av staten nästa år för att utveckla IT-stöd för den nya, omgjorda a-kassan.