Det var i torsdags som kommunen tog beslutet om att stänga av en skolanställd från sitt arbete. Beslutet togs snabbt, utan att de fackliga organisationerna hann involveras, berättar utbildningsdirektör Ester Alavei.

– Vi fick reda på att det finns en tydlig hotbild mot en av våra medarbetare via vår säkerhetsavdelning, som i sin tur hade fått information från polisen. Barnens och vår personals säkerhet måste alltid gå först, därför beslutade vi snabbt att ta medarbetaren ur tjänst. Vi kan inte riskera att en hel skola dras in i något som den inte alls har att göra med.

Bild på Ester Alavei.
– Barnens och vår personals säkerhet måste alltid gå först, säger utbildningsdirektör Ester Alavei.

Hemma med lön

Medarbetaren är hemma tills vidare med lön. Huruvida medarbetaren motsatte sig beslutet eller inte vill Ester Alavei inte kommentera.

– Jag kan inte uttala mig i det specifika fallet. Det pågår dessutom en polisiär utredning som vi inte får riskera att påverka. Polisen är inblandad i skydd och säkerhet runt den aktuella medarbetaren.

Facket ännu inte involverat

I morgon tisdag kommer arbetsgivaren att ha samverkan med de fackliga organisationerna, enligt utbildningsdirektör Ester Alavei. På frågan om hon ser någon risk med att ett fall som detta kan öppna dörrar för att stänga av människor från jobbet på lösa grunder och utan att de själva är brottsmisstänkta, svarar hon att situationen är exceptionell. 

– De eskalerade gängskjutningarna är en extrem situation inte bara för Norrköping utan för hela landet. De har utvecklas så att även anhöriga blivit måltavlor. Det går inte att jämföra med någonting annat och därför var det ett lätt beslut. Barnens säkerhet måste som sagt alltid gå först.

Oklart rättsläge

Arbetet har sökt experter inom de fackliga organisationerna för en kommentar kring de arbetsrättsliga aspekterna av en avstängning som denna. Men eftersom en liknande situation aldrig tidigare har uppkommit, finns inget prejudicerande att luta sig mot och ingen har ännu hunnit återkomma med kommentar. 

Utbildningsdirektör Ester Alavei är noga med att poängtera att det inte finns någon ökad hotbild mot varken Norrköping som kommun i stort eller den aktuella skolan. Det rör sig specifikt om den enskilda medarbetaren på grund av hens privatliv.

Övrig personal på den aktuella skolan och vårdnadshavare är informerade. Verksamheten pågår som vanligt.