Kalix kommun har implementerat en metod för skolutveckling som Skolkonsulterna AB har tagit fram.

Metoden går bland annat ut på att barn tvingas skriva på ett kontrakt som stipulerar att de samlar streck när de gör fel, tex pratar utan tillåtelse, stör eller på annat sätt inte följer med.

Strecken omvandlas till kvarsittningsminuter som skall sittas av vid förstkommande rast eller efter skoldagens slut.

Vägrar barnet samarbeta eller fortsätter barnet med beteendet efter tillsägelse så dras barnet in i ett grupprum och hålls fast tills det lugnat sig.

Svårt med impulsivitet och flexibilitet

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, har i regel svårigheter med just impulsivitet och flexibilitet. De kommer aldrig att bli hjälpta av metoden i fråga.

Metoden är helt enkelt en strukturerad kränkande diskriminering av elever med funktionsnedsättningar. Det är en skandal att detta pågår i Kalix skolor 2023.

Skollagen är särskilt tydlig när det gäller särskilt stöd till barn med särskilda behov vilket framgår i lagens tredje kapitel.

Kalix först att implementera metod

Skolkonsulternas metoder skall införas i hela kommunen. Kalix blir då den första kommunen som inför denna metod brett. Men fasthållning är olaglig i svensk skola.

Som Vänsterpolitiker, fackliga representant och lärare med drygt 20 års erfarenhet som lärare på Kalix Naturbruksgymnasium så ifrågasätter jag kraftfullt detta beslut.

På Naturbruksgymnasiet jobbade vi mycket framgångsrikt i team när vi arbetade med elever med svårigheter av den typen som nämns ovan.

Jag vet att skolan kan fungera bra utan sådana här otidsenliga metoder.

Oklara beslutsgrunder

Det är med stor med stor förvåning och förundran som jag nu ser detta ske. Hur tänker den socialdemokratiskt styrda nämnds- och kommunledningen kring frågan? Nämnden tog ett enigt beslut då frågan var uppe till beslut i maj.

På vill grunder beslutade man sig för att detta var modellen för Kalix?

Ett ytterligare anmärkningsvärt frågetecken är att Skolkonsulterna för en tid sedan gav ut en bok om sin metod. Den gavs ut på Timbro förlag, ett politiskt förlag med tydlig borgerlig profil.

Stöttar S i Kalix Timbro?

Utgivning på Timbro diskvalificerar direkt boken som pedagogisk facklitteratur och placerar den snarare i kategorin politiskt ställningstagande. Har styret i Kalix tagit samma politiska ställning?

Metoden Kalix kommun inför har ingen som helst psykologisk eller pedagogisk evidens. Det finns ingen forskning som visar på framgångsrika resultat. Däremot skadar det barn och barn kan till och med dö av fasthållning.

Att en socialdemokratiskt styrd kommun inför en sådan här omstridd metod, utan att evidens och baserat på en bok som getts ut på Timbro är märkligt.

Vänsterpartiet är helt emot den här typen av otidsenliga, experimentella metoder i skolan. Vi anser att skolan skall vara till för alla barn oavsett bakgrund eller problematik. 

Alla barn och ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning och stöd. De skall få växa upp till starka och trygga människor som kan nå sina drömmar och bli det bästa man är ämnad att vara. Detta även i Kalix.