I regeringens höstbudget får Centrala studiestödsnämnden (CSN) ett tillskott på sammanlagt 110 miljoner kronor åren 2023 – 2025 för att hantera de oväntat många ansökningarna om omställningsstudiestöd.

– Det är ett bra och viktigt besked, även om det borde ha kommit redan i våras, säger Martin Wästfelt, chef för PTK:s förhandlingsgrupp.

Samtidigt är tillskottet långt under hälften av vad CSN har begärt.

– Vi kan inte bedöma exakt hur mycket pengar CSN behöver. Det är regeringens ansvar att CSN får de resurser som behövs för att handlägga de ansökningar som kommer in utan flaskhalsar, säger Martin Wästfelt.

– Vi kommer att bevaka att de som vill studera får besked i tid. Om det visar sig att regeringen har prutat för mycket kommer vi att reagera, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Mattias Dahl, vice vd vid Svenskt Näringsliv, säger i en skriftlig kommentar att det är bråttom att få ner handläggningstiderna.

”Extremt olyckligt”

CSN har bara hunnit pröva en mindre del av alla ansökningar inför höstterminen.

– Personer som är kvalificerade för att få omställningsstudiestöd och har kommit in på en utbildning tvingas avstå från sina studier därför att de inte fått har besked från CSN. Det är extremt olyckligt, säger Martin Wästfelt.

Av de 1 360 miljoner kronor som staten har anslagit för studier i höst kommer CSN att skicka tillbaka omkring 700 miljoner – pengar som ”brinner inne” därför att CSN inte hunnit med, säger Stefan Tärnhuvud, pressekreterare vid CSN.

I juli begärde CSN 19,4 miljoner extra för i år för att handlägga omställningsstudiestöd. För 2024 begärde CSN 86,6 miljoner, för 2025 146,9 miljoner och för 2026 ett tillskott på 227 miljoner.

Fler händer

– Pengarna behövs för att anställa fler handläggare. Fler händer är snabbaste sättet att korta köerna, säger Stefan Tärnhuvud.

CSN hanterar nämligen ansökningar om omställningsstudiestöd manuellt. Villkoren för att få stöd är så omfattande att det är svårt att automatisera arbetet.

Under sommaren har LO, PTK och Svenskt Näringsliv arbetat tillsammans med CSN för att förenkla villkoren. CSN får nu ett mer formellt uppdrag att förenkla reglerna.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv förhandlade i detalj om vem som ska ha rätt till omställningsstudiestöd, och bevakar nu att målgruppen inte förskjuts.

Förutom att studierna ska stärka personen på arbetsmarknaden måste den sökande ha hunnit etablera sig på arbetsmarknaden genom arbete i åtta år.

– Ett sätt att styrka att man har jobbat är att visa inkomstuppgifter. En viktig aspekt är att det inte blir lättare för högavlönade än lågavlönade att klara prövningen, säger Martin Wästfelt.