Om läkarintyget borde få större betydelse i sjukpenningärenden var en av huvudfrågorna för den statliga utredningen som presenterade sina förslag i dag. 

Svaret blev nej.

Läkarintyget kommer inte att få större betydelse för rätten till sjukpenning i framtiden, enligt de förslag som utredaren Marina Tuutma, lämnade över till regeringen.

– Läkarintyget väger redan väldigt tungt. Utan att ändra hela sjukförsäkringssystemet går det inte att ge det en större tyngd, sade hon när utredningen presenterades.

Hon betonade att sjukvården och Försäkringskassan har, och ska fortsätta att ha, ett delat ansvar. Deras olika roller vid sjukskrivningar behöver dock förtydligas utåt och de behöver också samverka kring en rad förbättringar för att göra sjukskrivningsprocessen enklare och tydligare.

Tydligare sjukintyg

Bland annat behöver sjukintygen som läkarna skriver bli mer ändamålsenliga.

– Som man frågar får man svar. Rätt frågor måste ställas i sjukintygen, sade Marina Tuutma och föreslog att Försäkringskassan och Socialstyrelsen gemensamt ser över vad läkarintygen ska innehålla.

Det bör också utvecklas ett enklare intyg för korta och tydliga sjukskrivningar så att mer resurser kan läggas på de mer komplicerade fallen. Det kan till exempel gälla sjukskrivningar vid psykisk ohälsa eller sjukdomar med prognoser som är svåra att förutse.

För att stötta sjukskrivande läkare bör regionerna få statligt stöd på 160 miljoner till att utveckla specialiserade försäkringsmedicinska verksamheter där olika kompetenser samlas och dit läkare kan remittera svårbedömda patienter.

Utredningen föreslår också att en nationell samordnare för sjukskrivningar tillsätts för att driva på utvecklingen och den samverkan som behövs.

Förslagen från utredningen ska nu skickas ut på remiss.