Lönerna har ökat med 4 procent i juni, enligt Medlingsinstitutets preliminära beräkningar.

Men läget är ovanligt svårbedömt uppger myndigheten. 

De lokala löneförhandlingarna har tagit längre tid än vanligt, och eftersom löneökningarna inte betalas ut förrän de är klara, är osäkerheten större än vanligt i myndighetens beräkningar som också tar med retroaktiva löneökningar. 

Högsta på många år

Enligt de centrala avtalen i många branscher skulle lönerna ha ökat med 4,1 procent i juni.

Enligt Medlingsinstitutets preliminära bedömning landar ökningarna för hela ekonomin på 3,8 procent i juni, men då har till exempel statligt anställda inte fått nya avtal än.

– Löneökningarna vi får i år enligt avtalen är de högsta på många år, och de ser ut att realiseras så att det blir den nivån även i verkligheten, säger Petter Hällberg, makroekonom på Medlingsinstitutet.

Räntorna minskar reallönerna

Men priserna ökar ändå mer än lönerna. Reallönerna minskade därför med 2,4 procent i juni i jämförelse med förra året, om boräntorna räknas bort.

Om räntorna räknas med är reallöneminskningen 5,3 procent.

– Det är en ovanligt stor skillnad. Räntehöjningarna får allt större påverkan och reallönerna urholkas nu betydligt mer bland anställda med bolån, säger Petter Hällberg.

Minskningen av reallönerna har dock planat ut och är inte längre lika brant som tidigare. Det beror främst på att priserna inte ökar lika mycket som tidigare och att inflationen bromsat in.