Efter att DN rapporterade om nya skattesänkningar i den kommande budgetpropositionen är det än mer tydligt att Moderaterna och SD-regeringen hatar tillväxt.

Ambitionen från det moderatledda finansdepartementet är att skapa incitament för folk att börja arbeta och därmed öka tillväxten.

Resultaten kommer dock bli det omvända. Skattesänkningarna är enbart ett miljardregn över Sveriges höginkomsttagare vilket kommer spä på den redan rekordstora ojämlikheten och resultera i sämre tillväxt.

Redan i den förra budgetpropositionen började denna anti-tillväxtpolitiken. Då sänkte SD-regeringen skatten för de rika med över 10 miljarder kronor.

Samtidigt skar de ner på skolan med 2 miljarder och vägrade ge sjukvården de medel de behövde.

Hungriga barn

Konsekvensen har blivit hungriga barn och uppsägningar i välfärden.

Högern ser hellre att barn äter gröt varje måltid och att kvinnor effektiviserar sitt födande med två minuter i stället för att ge vår gemensamma välfärd tillräckliga resurser. Samtidigt noteras Sverige med EU:s lägsta tillväxt och en lågkonjunktur står runt hörnet.

Det är inte förtroendeingivande att SD-regeringen nu förväntas gå fram med ytterligare skattesänkningar motsvarande 14,5 miljarder som till största del kommer att strösslas över den rikaste tiondelen av befolkningen.

Hur denna ansvarslösa politik ska öka Sveriges tillväxt, välstånd och hejda lågkonjukturen är det ingen som vet.

Ojämlikhet fördjupar kriser

Forskning har visat att ojämlikhet fördjupar ekonomiska kriser. Resurssvaga hem ändrar snabbt sina konsumtionsmönster vid ekonomisk kris.

När konsumtionen snabbt sjunker fördjupas krisen ytterligare. Då vi nu är på väg in i en lågkonjunktur är det därför tondövt att driva en politik som spär på ojämlikheten.

Tidigare i år rapporterade SCB om att inkomstskillnaderna i Sverige hade ökad markant och 95 procent av Sveriges kapitalinkomster tillfaller landets 10 rikaste procent.

Därför är det oroväckande att läsa OECD:s rapport. De fastställer att Sveriges tillväxt hade varit 7 procent högre mellan 1990 och 2010 om inte ojämlikheten hade ökad så kraftigt. I detta läge är det tondövt av SD-regeringen att driva en politik som spär på ojämlikheten.

Med detta som bakgrund kommer vi inte till någon annan slutsats än att SD-regeringen med Svantesson i spetsen hatar tillväxt.

Ett annat samhälle är möjligt

Men ett annat samhälle är möjligt – där tillväxten är hög, det råder full sysselsättning och svenska innovationer är världsledande. Men då behövs skarpa reformer på tre områden.

  1. Satsa på välfärden. En stark välfärdsstat minskar ekonomiska klyftor och främjar samhällsstabilitet. Välfärden är kompensatorisk samtidigt som den skapar en välutbildad befolkning. En utbildad befolkning skapar innovation, bättre företag och en tryggare välfärd. Ge kommunerna och regionerna det dem behöver. Vi ska ha satsningar, inga uppsägningar i svensk välfärd.
  1. Satsa på utbildning och forskning. I år tappade Sverige förstaplaceringen som EU:s mest innovativa land. Anledningen omnämns vara brist på doktorander, medel till forskning och en svagare export av medel- och högteknologi. Innovationer leder till ökad tillväxt.

    Därför måste regeringen öka anslagen till universiteten så att högre utbildning tillgängliggörs till alla. Fler doktorander behövs för att uppfinna den nya skruven som skapar ett nytt ABB.
  1. Starka fackföreningar och en stark A-kassa.  Den svenska modellen och vår starka fackföreningsrörelse har skapat bra arbetsvillkor och löner för alla oss arbetare och tjänstemän. Ordning och reda på arbetsmarknaden skapar social stabilitet och ekonomisk jämlikhet.

    A-kassan är viktig för att se till att kompetenser används på rätt sätt. Ekonomin mår som bäst när löntagare utför arbeten som de är bäst på. Fackföreningsavgiften ska vara avdragsgill för att stärka fackföreningar och A-kassan stark. 

I SD-regeringens budgetproposition kommer reformer som dessa lysa med sin frånvaro. Istället för ökad tillväxt och jobbskapande kommer miljarder regna över Sveriges allra rikaste. Ojämlikheten kommer att öka och tillväxten sjunka. Budgetpropositionen kommer bli ett bevis på att SD-regeringen hatar tillväxt.