Situationen i Sverige är allvarlig. Nyligen höjde Säpo nivån för terrorhot i Sverige från tre till fyra.

Säpo bedömer att hotet mot Sverige kommer bestå under en längre tid. På det fortgår Rysslands brutala invasion av Ukraina.

Detta har medfört både kraftigt ökade priser och en kraftig försämring av säkerhetsläget. Risken för både väpnat angrep och andra former av fientliga handlingar av främmande makt har ökat påtagligt.

Nyligen varnade Säpo om riskerna för energisektorn. Dessa faktorer vet många om i dagsläget.

Vad färre vet om är att det finns ett antal faktorer som gör att riskerna för energisektorn är väldigt mycket större än vad de behöver vara.

Kompetensbrist i energibransch

I dag råder det en extrem kompetensbrist inom energibranschen, så stor brist att det idag enligt oss utgör ett säkerhetsproblem.

Vi har i dag uppskattningsvis runt 50 personer i Sverige som har kompetens för nybyggnation av vårt stamnät, detta i ett läge då vi står inför ett kraftigt behov att utbyggnad.

Vi har länge påtalat detta problem och den förra regeringen vidtog ett antal åtgärder som långsiktigt är bra och kommer vara viktiga.

Nu har dock läget förändrats på ett sätt som ingen kunnat förutse. Nästan uteslutande alla entreprenörer på Svenska Kraftnäts jobb är idag utländsk arbetskraft.

Det finns flera problem med det. Det är inte bara ett slöseri med nationella resurser att vi inte utbildar svensk arbetskraft inom detta område, som har ett skriande behov av arbetskraft, utan vi har också sett problem med osund konkurrens och dåliga arbetsrättsliga villkor.

Risk för Sveriges säkerhet

Men kanske allra värst är att vi bedömer att detta är en risk för Sveriges säkerhet. Risken för kartläggning, intrång eller attacker ökar påtagligt när Svenska Kraftnät inte har egen personal.

På detta kommer dessutom att Sverige kommer få sämre möjligheter att klara klimatomställningen.

Det finns också en risk att Sverige helt plötsligt inte ens har tillgång till att nyttja utländsk arbetskraft då all den arbetskraften troligtvis kommer behövas för att bygga upp energisystemet i Ukraina när detta avskyvärda krig äntligen är över.

Det här är problem i energibranschen som vi saknar i den aktuella debatten. Detta är akuta problem som inte kan vänta och som kommer kräva en lång rad med åtgärder.

Vi på Elektrikerförbundet jobbar stenhårt med dessa frågor. Vi träffar politiker och branschorganisationer, deltar i utredningar, tar fram egna rapporter och skriver avtal som både gynnar våra medlemmar och branschen.

Samarbete med arbetsgivarna

Vi söker samarbete med arbetsgivarna i dessa frågor och för en löpande dialog med en mängd aktörer. Vår rekommendation är en säkerhetsklassning av olika delar av Sveriges elnät.

Vi behöver också behöva vidtaga åtgärder nu för att motverka kompetensbristen. 

Elektrikerförbundet har flera åtgärder som vi ser att regeringen behöver se till kommer på plats för att Sverige ska kunna tackla dessa problem. Vi blir därför både förvånade och upprörda när vi så påtagligt möts av kalla handen av vår nya energiminister.

Vi har nu ett antal gånger bjudit in energiminister Ebba Busch för att diskutera förlag till möjliga lösningar för energibranschen men upprepade gånger fått avslag.

Vi har även varnat den nuvarande regeringen om dessa hot som föreligger mot en så fundamental viktig infrastruktur. Det vi, Sveriges befolkning och våra medlemmar möts av nu är både arrogant, men framför allt oseriöst och farligt.

Sluta med politisk pajkastning

Nu när hotbilden mot Sverige har höjts och vi befinner oss i säkerhetspolitiskt läge som är sämre än på mycket länge så är det dags att sluta upp med politisk pajkastning och genomföra de behövliga reformer som behövs för att skydda Sverige.

Vi på Elektrikerförbundet vill återigen sträcka ut vår öppna hand till Sveriges energiminister – Ebba fånga den.

Sverige behöver att de problem vi berör diskuteras, det är nationens säkerhet du åsidosätter när du stoppar huvudet i sanden och vägrar ha en dialog med oss och andra aktörer inom branschen.