Får arbetsgivare sparka en anställd som skär sönder sin chefs bildäck, om det sker först efter att chefen slutat på företaget? Den frågan ska Arbetsdomstolen ta ställning till i början av oktober.

Fallet gäller en anställd på ett stort försäkringsbolag som hamnade i konflikt med sin chef.

Mannen hade sagt nej till att bli utköpt vid en omorganisation, och han ansåg att chefen trakasserade honom.

Kort därefter bytte chefen jobb till ett annat företag, medan mannen jobbade kvar på försäkringsbolaget. 

Några månader efter att chefen slutat utsattes hans bil för skadegörelse vid hemmet. Någon skruvade i skruvar i däcken och la vid flera tillfällen även spik och skruvar på marken i carporten.

Kapade laddsladden

Vandaliseringen fortsatte genom att laddkabeln till elbilen klipptes av upprepade gånger. 

Chefen köpte då en övervakningskamera som visade hur hans tidigare underställde kollega inte bara klippte av laddsladden utan också skar sönder bilens däck med en kniv. 

Chefen polisanmälde det inträffade och kontaktade sin tidigare arbetsgivare som beslutade att avskeda mannen.

Detta framgår av det svaromål som företaget och arbetsgivarorganisationen Fremia har lämnat till Arbetsdomstolen.

För det är domstolen som nu ska avgöra om företaget hade rätt att avskeda mannen.

Ringa brottslighet utanför jobbet

Försäkringsbranschens fackförbund, Forena, anser nämligen att mannen borde ha fått behålla sitt jobb. 

Mannen har erkänt tre fall av skadegörelse, men enligt facket handlar det om ringa brottslighet som inte har samband med arbetet.

De erkända brotten har riktats mot en chef som inte varit anställd av försäkringsbolaget på mer än ett år när skadegörelsen begicks. 

Skadegörelsen har inte skett i samband med mannens jobb. Mannen utgör ingen säkerhetsrisk och brotten har inte skadat arbetsgivaren, anser facket som kräver att avskedandet ska ogiltigförklaras. 

”Chefer blir lovligt byte”

Arbetsgivarsidan skriver till domstolen att det är ”synnerligen uppseendeväckande” att facket anser att angreppen ska ses som tillåtna för att de inte riktar sig direkt mot försäkringsbolaget.

”Med ett sådant synsätt skulle en chef så fort denne slutar sin anställning i ett företag bli ett lovligt byte för alla underställda som av någon anledning anser sig ha en gås oplockad med chefen.”