Den 31 augusti ändras reglerna så att lastbilar får vara 34,5 meter långa i Sverige. Det är drygt 9 meter längre än dagens maxlängd på 25,25 meter. Och tillsammans med Finland kommer Sverige att tillåta de längsta bilarna i Europa.

– Det är väl bra för miljön. Om en bil kan ta mer last i stället för att man kör två, säger Roger Holmgren, lastbilsförare och ordförande i Transports åkerisektion i Malmö.

Så har även politikerna resonerat när de tagit beslutet. Åkarna i Transportföretagen välkomnar de nya reglerna som öppnar för mer gods per transport. Det ger ökade inkomsterna utan att det behövs fler chaufförer. 

Industrin som nyttjar transporterna för att frakta gods hoppas på lägre transportkostnader och ökad konkurrenskraft.

35 meter långa lastbilar godkänns i Sverige

Facklig oro för säkerheten

Men facket har invändningar.

– Det är ingen hemlighet att vi har varit tveksamma och är det fortfarande, säger Lars Mikaelsson, förbundssekreterare i Transport.

Han är mest kritiskt till att det inte krävs någon extra utbildning för att köra de superlånga ekipagen. Det är samma körkort som gäller som för vanlig lastbil.

För en förare som är van vid att köra lastbilar på 25 meter i vinterväglag blir skillnaden kanske inte så stor. Men för förare från andra länder i Europa, där lastbilar ofta har en maxlängd på 18 meter, kan det bli problem, säger Lars Mikaelsson.

– När det blir vinterväglag har vi ju utländska förare som brukar sitta fast i backarna redan i dag. Det blir inte bättre om de ska köra bilar som är nästan dubbelt så långa som dem de är vana vid. 

En lastbil på nästan 35 meter blir också mycket svår att backa. Även det är en säkerhetsfråga, enligt facket, eftersom en förare då inte kan backa undan om det till exempel har skett en olycka med brandrisk.

Karta över vägarna där 35 meter långa lastbilarna ska. få köra.
På kartan syns vägarna där det är tänkt att de 35 meter långa lastbilarna ska få köra.

Olycksrisken ökar

Och så finns risken att olyckorna vid omkörningar ökar när vanliga bilister inte har koll på hur långa de nya lastbilarna är.

Många lastbilsförare tvingas bromsa när vanliga bilister tränger sig om precis där den tvåfiliga delen på 2-1-vägar upphör, säger Lars Mikaelsson.

– Om lastbilen är längre än bilisten räknat med blir kanske fler prejade.

Om längre fordon innebär färre lastbilar på vägarna är det givetvis bra för miljön. Men det kan även bli tvärt om, varnar Lars Mikaelsson.

Längre lastbilar ökar produktiviteten och det kan ge billigare transporter. Det kan i sin tur leda till att transporterna i stället ökar. 

– Den största miljövinsten vore att se till att fylla de ekipage vi har i dag istället för att köra med ledigt lastutrymme.

Roger Holmgren, lastbilschaufför.
Roger Holmgren är orolig över att regeländringen kommer leda till att de oseriösa åkerierna kommer dominera på vägarna.

”Funkar inte i städer”

Lastbilsföraren Roger Holmgren, kör kranbil i sitt nuvarande jobb och kommer inte att få någon längre bil, men han är inte särskilt oroad över att säkerheten ska minska. 

– Vi har ju redan 32 meter långa ekipage på prov. Det funkar såklart inte i städer, med rondeller och trånga gator, men för långkörningar, säger han.  

Däremot är han orolig över att de oseriösa åkerierna ska ta en större del av trafiken då, många utländska företag som kör fjärrtrafik har den typ av dragbilar som krävs för de långa ekipagen, medan det kommer att kosta mycket för många svenska företag att byta ut sina lastbilar.

Trafikverket anser inte att trafiksäkerheten påverkas av den nya maxlängden, men facket är ändå inte ensamt i sin kritik.

Även forskare på KTH har i sitt remissvar till förslaget skrivit att säkerheten och framkomligheten för andra fordon och oskyddade trafikanter borde utredas innan de superlånga bilarna ges klartecken.

Även om reglerna ändras 31 augusti dröjer det lite innan de första långa bilarna rullar på vägarna. De ska nämligen bara tillåtas på vissa statliga vägar och beslutet om att öppna dem för långa lastbilar gäller från första 1 december.

Längre lastbilar för miljöns skull

31 augusti ändras reglerna så att fordon på 34,5 meter tillåts i Sverige, men de tillåts inte köra på vägarna förrän 1 december, och då bara på vissa utpekade vägar.

Totalt öppnar cirka 590 mil vägar för de nya fordonen. Det handlar om 450 mil större vägar som visas i kartan över utpekat vägnät, samt 140 mil anslutningsvägar. Vägarna beräknas finnas i 160  av Sveriges 290 kommuner.

Miljön är det främsta argumentet för regeländringen då färre bilar behövs för att frakta samma mängd gods. Enligt Trafikverkets beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med 4-6 procent med de nya längre bilarna.

Lägre transportkostnader kan också stärka näringslivets konkurrenskraft. Längre bilar underlättar också för transportsektorn då det råder brist på lastbilsförare.

Finland var först i Europa med att tillåta lastbilar på 34,5 meter när landet ändrade sina regler 2019. Annars är 18 meter en vanlig maxgräns inom EU. Australien tillåter världens längsta lastbilar, så kallade road trains, på 53,5 meter.

Källa: Trafikverket