Att Målarna är Sveriges äldsta ännu verksamma fackförbund är något de stolt brukar framhålla. Förbundet bildades den 2 oktober 1887. Men nu, 136 år senare, närmar sig historien sitt slut.

I dag beslutade förbundets kongress att Målarna ska gå vidare med planerna på att upphöra som eget förbund och i stället gå in Byggnads. Beslutet fattades med röstsiffrorna 66 för mot 52 röster emot.

– Det är en sorgens dag, att ens behöva prata om det här, sa Jan-Olof Gustafsson, från förbundsstyrelsen, men han talade ändå för styrelsens ståndpunkt att Målarna ska gå in i Byggnads.

– Ju fler vi är, desto starkare är vi, konstaterade han.

Tappat medlemmar

Bakgrunden är att Målareförbundet tappat medlemmar och intäkter. Det finns inte längre ekonomisk möjlighet att fortsätta att bedriva förbundet i samma form som tidigare, har en tidigare utredning slagit fast. 

Alternativen var att antingen att gå in i Byggnads eller att spara runt 22 miljoner om året genom att skära ner på verksamheten samt öka medlemsavgiften. 

Kritiken: ”Inte enda vägen”

När Målarna går in i Byggnads kommer de att få ha kvar en stor facklig verksamhet med närhet till avdelningar, vilket är svårt som eget förbund, enligt flera ombud på kongressen.

Kritikerna ansåg dock att Målarförbundet inte gjort allt för att rädda sitt förbund och att målarna som yrkesgrupp förlorar i styrka när de går från ett eget förbund, med plats i LO:s styrelse, till en av flera yrkesgrupper i Byggnads.

– Det finns fler möjligheter. En sammanslagning är inte enda vägen framåt, sade Tina Löfgren från avdelning 1.

Hon ville ge Målareförbundet två kongressperioder till på sig att vända ekonomin innan frågan om sammangåendet med Byggnads väcktes igen.

Även Magnus Söderström från avdelning 3, Väst, vill att Målarförbundet göra förändringar i verksamheten i stället för att upphöra som förbund.

Hans vision är mer fackligt arbete på arbetsplatserna så att ombudsmännen bara behöver ägna sig åt verklig spetskompetens, och mer medlemsdemokrati, som han säger efter kongressbeslutet.

– Det är tråkigt att kongressen tog det här beslutet. Hade vi gjort en omröstning direkt bland medlemmarna istället för att fatta beslut så här hade vi sett ett annat resultat.

Extra kongress avgör

Målarna kommer att utgöra ungefär 11 procent av Byggnads medlemmar, och kritikerna ser också en risk i att kunskapen om och intresset för målarnas specifika frågor kan gå förlorad.

För att beslutet ska bli slutgiltigt måste det dock bekräftas av ytterligare en kongress.

Målarna har därför beslutat att hålla en extra kongress, med den punkten på dagordningen den 27 november. Då bestäms också en tidsplan för sammangåendet med Byggnads.

– Detta är bara halvlek. Det är två kongresser som ska fatta beslut. Antingen godtar vi bara detta eller också kämpar vi och tar fajten på nästa kongress, säger Magnus Söderström.

Han tillägger att han ska åka hem och prata med medlemmarna på sin arbetsplats innan han beslutar hur han ska gå vidare i frågan.

Byggnads förbundsstyrelse välkomnar målarna som medlemmar. Ett sammangående kan ske under första halvåret av 2024, enligt Byggnads.