Vad är en skyddad yrkestitel?

Det innebär att det finns lagstiftning som bestämmer vad som krävs för man ska få använda titeln. Oftast handlar det om att man ska ha gått en specifik utbildning eller skaffat sig speciella kompetenser på annat sätt. Det är förbjudet att använda sig av en skyddad yrkestitel om man inte uppfyller kraven. Om man ändå gör det kan man straffas med böter.

Varför ska undersköterska bli en skyddad yrkestitel?

Det är riksdagen som har beslutat att titeln ska skyddas. Motiveringen är att kompetensen hos undersköterskor är viktig för kvaliteten och säkerheten i vård och omsorg. Med en skyddad yrkestitel blir det tydligt vilka kompetenser en undersköterska har. 

Varför har kommunal drivit frågan om skyddad yrkestitel?

Dels för att öka kvaliteten i vård och omsorg, dels för att höja statusen och göra yrket attraktivare. Kommunal hoppas också att det kan vara ett sätt att på sikt kunna höja lönerna för undersköterskor. Tidigare har det varit upp till arbetsgivaren att bestämma vem som är undersköterska, vilket har gjort att kompetensen kan skilja sig stort. Enligt Kommunal har det inneburit att det har varit svårt att lyfta undersköterskor som grupp.

När kan man få kalla sig undersköterska?

Från den 1 juli krävs det att du har gått en vård- och omsorgsutbildning, eller motsvarande, på gymnasiet. Även om du är utbildad sjuksköterska kan du få skyddad titel som undersköterska. Om du inte har alla betyg som krävs kan det ändå vara tillräckligt om du också har arbetslivserfarenhet. Det är Socialstyrelsen som avgör om du uppfyller kraven.

Vad ska jag som undersköterska göra när det blir en skyddad yrkestitel?

Från den 1 juli är det möjligt att söka bevis för skyddad titel som undersköterska på Socialstyrelsens hemsida. Se till att du har dina betyg och andra intyg från den vård- och omsorgsutbildning som du har gått. Om du redan har en tillsvidareanställning som undersköterska kan du fortsätta att använda titeln i tio år, till den 30 juni 2033, utan bevis. Det gäller även om du byter arbetsgivare under tiden. Men efter det får du alltså inte använda titeln utan att ha fått ett bevis.

Vilka skyddade yrkestitlar finns det i Sverige?

Det finns ett antal yrken där lagstiftarna tycker att det är så viktigt att man har rätt utbildning och kompetens att man skyddat titeln. Till exempel elinstallatör, revisor och socionom. I vissa fall räcker det inte med rätt utbildning. Vem som helst får till exempel kalla sig jurist, men inte advokat. Advokat kräver juristexamen och ett antal års praktiskt arbete. Sedan måste man bli medlem i Advokatsamfundet och klara en advokatexamen för att ha rätt till titeln.

Vad är skillnaden mellan att ha en yrkeslegitimation och en skyddad yrkestitel?

Nej, men lite. Alla yrken som kräver legitimation har skyddade titlar, men det är inte alla skyddade titlar som kräver legitimation. För båda gäller att man måste ha en viss utbildning eller vissa kompetenser för att få använda titeln. Legitimationsyrken kräver oftare även ett antal års praktisk erfarenhet efter utbildningen. Rätten att använda yrkestiteln kan inte begränsas eller återkallas, medan legitimationsyrken har hårdare krav på sig. Man kan till exempel inte få en yrkeslegitimation om man har begått grova brott och legitimationen kan dras in om man är ”grovt oskicklig” i sitt jobb.

Vilka yrken kräver legitimation?

Många yrken inom hälso- och sjukvården kräver en yrkeslegitimation. Till exempel läkare, sjuksköterska, barnmorska, optiker och psykolog. Från 2013 är det också krav på legitimation för lärare och förskollärare för att få fast anställning. Men till skillnad från sjukvården finns vissa undantag från kravet och man kan arbeta som lärare utan legitimation, till exempel som vikarie.

Källor: Socialstyrelsen, SCB, Kommunal och riksdagen