Rildanio Ramos Barros sköts med 13 skott av oidentifierade gärningsmän. Han var ordförande för ett fack som organiserar arbetare inom jordbruket i Brasilien.

Motivet till mordet är oklart, men den brasilianska polisen tror att det finns kopplingar till en konflikt om ett landområde och Rildanio Ramos Barros fackliga arbete

Thulani Maseko sköts brutalt ner inför sin familj. Han var jurist som drev frågor om fackliga rättigheter i Eswatini (tidigare Swaziland).

Det är två av de 19 personer som har mördats det senaste året på grund av fackliga aktiviteter.

15 mördade i Colombia

En majoritet av dem skedde i Colombia, där 15 fackliga blev mördade.

Det visar världsfacket Itucs:s årliga rapport om läget för fackliga rättigheter runt om i världen.

– Det är en dyster summering av det senaste decenniet. Den globala situationen för mänskliga rättigheter i arbetslivet är orimlig när arbetstagare mördas och utsättas för våld i fyra av tio länder på grund av sitt fackliga engagemang och viljan att förbättra villkoren på jobbet, säger Maria Nyberg, generalsekreterare på de svenska fackens biståndsorganisation Union to Union, i en kommentar.

Ituc har även listat antalet dödsfall på grund av polisbrutalitet vid fackliga strejker och protester.

Den siffran är 86. Här sticker Peru ut med över 60 döda och 2 000 skadade under fackliga demonstrationer för demokrati efter att presidenten avsatts under kuppliknande former i december 2022.

Frankrike pekas ut

Ituc konstaterar också att även länder som normalt sett inte möter protester med polisvåld gjort det under perioden.

Ett exempel är Frankrike, där polisen i vissa fall gick hårt åt protesterna mot den höjda pensionsåldern.

Ituc:s har tittat på utvecklingen i 149 länder runt om i världen och det är en dyster bild som målas upp.

De tio värsta länderna för fackliga rättigheter

Bangladesh

Belarus

Ecuador

Egypten

Eswatini

Guatemala

Myanmar

Tunisien

Filippinerna

Turkiet

Rätt att organisera sig fackligt, rätt att teckna kollektivavtal, rätt att strejka och rätt att demonstrera. På punkt efter punkt har de fackliga rättigheterna inskränkts under de senaste tio åren, enligt Ituc.

– När människor som lever i fattigdom och förtryck organiserar sig kan de förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Tyvärr ser vi att 9 av 10 länder kränkte strejkrätten och 8 av 10 länder satte stopp för kollektiva förhandlingar, säger Maria Nyberg.

Ikea på svarta listan

Även om Sverige behåller sin plats i toppen av länder som respekterar fackliga rättigheter nämns ett svenskt företag i rapporten.

Ikea hamnar på svarta listan på grund av en facklig ledare som fick sparken från en av företagets fabriker i Polen.

Men det är inte första gången Ikea hamnar på Ituc:s svarta lista. För två år sedan pekades till exempel företaget ut för antifacklig verksamhet i Frankrike.

De har dödats på grund av sitt fackliga arbete

Rildanio Ramos Barro, Brasilien

Wilmer Hernández, Colombia

Aureliano Coral Guerrero, Colombia

Misael Fernando Ávila Solarte, Colombia

Mauricio Flory Balanta, Colombia

Fernando Domicó, Colombia

Edison Gómez Ortiz, Colombia

Julio Cesar Ojeda Jara, Colombia

Helberth Mosquera Hurtado, Colombia

Wilfredo Parra Cardozo, Colombia

Édgar Rodríguez Corredor, Colombia

Sandra Patricia Montenegro, Colombia

Sibares Lamprea Vargas, Colombia

Álvaro Díaz Pineda, Colombia

José Libardo Samboni Vargas, Colombia

William Urueta, Colombia

José Leonidas Bonilla, El Salvador

Hugo Eduardo Gamero Gonzalez, Guatemala

Thulani Maseko, Eswatini (tidigare Swaziland)

Så mäter Ituc

Världsfacket Ituc sammanställer sedan 2014 sitt så kallade globala rättighetsindex som mäter hur väl de mänskliga rättigheterna respekteras i arbetslivet.

Totalt har 149 länder granskats och betygssatts utifrån 97 kriterier, med utgångspunkt från rättspraxis och FN:s arbetsmarknadsorgan ILO:s konventioner.

De undersökta länderna betygssätts sedan på varje punkt i en skala från 1 till 5+, där 1 är bäst. Ju högre poäng ett land får, desto sämre är det ställt med de fackliga rättigheterna alltså.

Undersökningen rör perioden april 2022 till mars 2023.