Den ekonomiska situationen är minst sagt orolig. Riksbanken beslutar om nya höjningar av räntan och många privathushåll kämpar för att få hushållskassan att räcka till.

Samtidigt har vi en av de tuffaste avtalsrörelserna på många år, strejkvarslen har haglat i flera branscher. Media rapporterar om bankernas stora vinster och finansmarknadsministern uppmanar bankerna att avstå utdelning.

Läget är upprört och finansbranschen tenderar att få bära hundhuvudet för den ekonomiska krisen. 

Mitt i detta står finansbranschens anställda som arbetar i olika roller runt om på Sveriges banker och finansföretag.

På många sätt är dessa yrkesgrupper osynliga i den oros-debatt som just nu pågår i media och i samhället. Men när du som privatperson bli uppmanad av myndigheterna att ringa din bank är det en Finansförbundsmedlem du möter i luren. 

Varannan rådgivare känner press

I Finansförbundets senaste rapport svarar hela 48 procent av privat- och företagsrådgivarna att de känner av den ökade oron i samhället och att pressen på dem ökar i takt med kundernas egen ekonomiska stress.

Situationen är dock inte bara ansträngd för medlemmarna i rådgivningen. När en yrkesroll sätts under press påverkar det hela finansbranschen.

Utöver privatrådgivarna är det 1 av 4 medlemmar som upplever att oron i samhället ökar stressen i yrkeslivet.  

”Jag träffar kollegor som får samtal där kunden uttrycker att hen kommer att ta livet av sig eller föräldrar som inte vet hur de ska få pengar till mat.” 
berättar en medlem och det finns ännu fler vittnesmål likt dessa: ”Det är kunder som inte har några reserver kvar som behöver uppmana sina barn att äta ordentligt på skolan, för sen blir det kanske inte mycket mer mat den dagen. Hur är man som människa när man har lagt på det samtalet? Man vill hjälpa men kan inte.” 

Känsla av otillräcklighet

Många medlemmar får alltså ta emot både starka känslor och ibland direkta hot när kunder ställs inför höjda räntor och större boendekostnader. Hela 43 procent upplever att stressen på jobbet även påverkar privatlivet i form av ångest, oro och känsla av otillräcklighet. 

Oavsett vad man personligen tycker om sin bank, eller anser om finansbranschens roll i den ekonomiska krisen, är det bara att konstatera att Finansförbundets medlemmar är hårt ansträngda i sin yrkesvardag.

Det är helt vanliga tjänstemän som kanske också funderar över sin egen privatekonomi. Det finns en risk att medarbetare inte har utrymme att ta sig an den extra ansträngningen som rådande läge innebär.

Varje stressjuk medarbetare är ett misslyckande för såväl arbetsgivare som samhället.

Ställer krav på arbetsgivarna

Därför behöver arbetsgivarna systematiskt samverka med arbetsmiljöombuden och värna om sina kompetenta medarbetare och i förlängningen sin organisation och affär.

Att säkra att alla medarbetare har kännedom om vem som är arbetsmiljöombud är en viktig och enkel åtgärd, så att de anställda vet vem de ska vända sig till när deras arbetsmiljö blir tuff.

Finansförbundets arbetsmiljöombud ser fram emot en god dialog för att kunna bidra till utvecklingen av världens effektivaste finansbransch.