Enligt åtalet har den 51-årige bemanningsföretagaren lurat elva indier att betala 200 000-230 000 kronor för arbetstillstånd som skulle ge dem jobb med drygt 20 000 kronor i lön.

I stället ska de i Sverige ha fastnat i oavlönat arbete åt 51-åringen, som de var i beroendeställning till. Arbetet har varit på plats på den omfattande rättegång som nu pågår i Södertälje tingsrätt.

En stor del av arbetet som de drabbade har redovisat för har utförts på uppdrag av Shurgard. Det internationella företaget hyr ut förråd och är enligt sin hemsida Europas största leverantör av magasineringslösningar.

Inga vita lönebetalningar

Shurgard har anlitat den åtalade 51-åringens bolag för städning och underhåll, som gräsklippning och beskärning av buskar, vid förrådsanläggningar runt om i Sverige.

Kontrakt i förundersökningen om människohandel gäller jobb som Shurgard skulle betala bemanningsföretaget drygt 700 000 kronor för under 2019. Men enligt uppgifter i förundersökningen har det totalt rört sig om arbeten under längre tid och för sammanlagt betydligt större belopp.

Fem målsägandes tidrapporter jämförs med vad bemanningsbolaget fakturerat Shurgard för. Det slås fast att platser och datum stämmer med arbeten som Shurgard sedan har betalat för.

Men det står helt klart att ingen av de målsägande har fått någon vit lön för det jobbet.

Shurgard gillade priset

De säger själva att jobbet har varit oavlönat. 51-åringen har i rätten hävdat att han har betalat en del svart.

Det är han, inte Shurgard, som borde ha betalat lönerna. Men i Shurgards kontrakt med bemanningsföretaget står att arbetsuppgifterna ska ges till arbetare som är anställda enligt lagar och regler, att giltiga arbetstillstånd ska finnas.

I förhör i förundersökningen säger en företrädare för Shurgard att 51-åringens företag gjorde jobbet billigt, att det var en anledning till att det fick uppdrag.

När Arbetet nu frågar Shurgard hur de ser på det inträffade och om det har påverkat deras kontroller av underleverantörer får vi en kort mejlkommentar via Glenn Bengtsson, market manager för Skandinavien: ”Alla underleverantörer undertecknar ett kontrakt som innehåller en strikt antislaveri-klausul.”

Isabelle Bjursten, en av åklagarna som driver målet, säger till Arbetet att Shurgard också har blivit utnyttjade, att det vore svårt för dem att kontrollera vilka personer som utför arbetet de skrivit kontrakt om.