Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson har samlat ett antal experter till ett arbetsmarknadspolitiskt råd, för att få in kunskap och idéer nu när lågkonjunkturen ökar kraven på arbetsmarknadspolitiken.

Experterna i rådet kommer dels från olika universitet, dels från Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Men inte från facken och arbetsgivarorganisationerna.

– Att inte komplettera myndigheternas arbete med vår kunskap är vansinnigt. Det är vi, våra klubbar och avdelningar, som får signalerna först när någonting händer ute på arbetsplatserna, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

– Våra förbund ser mycket snabbare än myndigheterna när någonting är på gång. När orderböckerna krymper vet de att nu blir det sämre med jobb – långt innan myndigheterna hinner få statistik.

Har hjälpt politikerna

Också arbetsgivarna inom Almega är kritiska. Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega tjänsteföretagen och chef för Almegas enhet för arbetsgivarsamverkan, ser det som ”märkligt” att regeringen utelämnar arbetsmarknadens parter.

– Vi har haft en utveckling på arbetsmarknaden där parterna har tagit allt större ansvar och hjälpt politikerna att lösa problemområden, till exempel frågorna om las och omställning. Inte minst L, C och S har fått jättemycket hjälp av parterna att lösa svåra frågor, påminner Stefan Koskinen.

– Det är bra att lyssna på forskarna, men problemet med forskningen är att den behöver tid för att titta bakåt innan den kan dra slutsatser. Vill man veta vad som händer just nu, då borde parterna vara med, och inte minst Almega. Vi har många branscher där de nya jobben växer fram, och Almega vet vad företagen efterfrågar.

Värnar inte om svenska modellen

Susanna Gideonsson har noterat att regeringen gärna bekänner sig till den svenska arbetsmarknadsmodellen, där fack och arbetsgivare tar ansvar för villkoren.

– Men det vete fanken om regeringen vet vad det betyder. Det är något man säger, men i praktiken värnar man inte om modellen.

Talar inte regeringen med er i andra sammanhang än det här rådet?
– Johan Pehrson tycker att vi samverkar, och ja, vi har något möte här och något möte där. Men vi samverkar inte på den basis vi skulle behöva för att få arbetsmarknadspolitiken att fungera.