Flyr när inspektörer kommer

Livsmedelsgrossist i Malmö. När Skatteverkets inspektörer besöker arbetsplatsen gömmer sig en person under några kartonger och springer sedan ut från lokalen. ”Skatteverket vill även betona allvaret i att en av de verksamma vid kontrollen gömde sig under några kartonger i verksamhetslokalen för att sedan springa ut från denna.” Så skriver myndighetens inspektörer efter ett besök hos företaget som inte fyllt i sin personalliggare rätt.

Anställningsstöd: Totalt 25 000 kronor för nystartsjobb i december 2022 och januari 2023.

Hyrde ut papperslös arbetare

Bemanningsbolag i Skåne. En kvinna med enskild firma har hyrt ut en papperslös arbetare till ett jordbruk. Hon dömdes för brott mot utlänningslagen i fjol.

Anställningsstöd: Totalt drygt 60 000 kronor för lönebidrag i december 2022 och januari 2023.

Olika typer av anställningsstöd

Anställningsstöd kan ges till en arbetsgivare för både fasta och tidsbegränsade anställningar, och för både hel- och deltid.

Nystartsjobb. För nyanlända invandrare och de som varit arbetslösa en längre tid. Det görs ingen bedömning av om den arbetslösa personen har behov av jobbet, så länge arbetsgivaren uppfyller kraven godkänns stödet. Som mest täcker stödet tre fjärdedelar av lönen.

Lönebidrag. För arbetslösa personer med en funktionsnedsättning. Arbetsgivaren ska anpassa jobbet efter personens förutsättningar. Arbetsgivaren kan få upp till 20 000 kronor i bidrag plus ett extra utvecklingsbidrag på upp till 5 000 kronor i månaden.

Introduktionsjobb. Resultatet när fem anställningsstöd slogs ihop till ett 2018.Är likt nystartsjobben till för nyanlända och de som varit utan jobb länge. Men här görs en bedömning av den arbetslösas behov. Arbetsgivaren får 80 procent av lönekostnaden men endast för delen av lönen som understiger 20 000 kronor.

Yrkesintroduktionsanställning. Personen som anställs får lära sig ett yrke medan hen jobbar. Minst 15 procent av arbetstiden är utbildning eller handledning. Riktar sig till unga, de som varit arbetslösa en längre tid och nyanlända. Anställningsstödet motsvarar en arbetsgivaravgift.

Misstänkt för skattebrott

Bolag som hjälper arbetslösa, hyr ut bilar och bedriver personlig assistans i Västra Götaland. I fjol nekade Transportstyrelsen bolaget taxitrafiktillstånd. Bolaget överklagade men förvaltningsrätten kom fram till samma sak. Det framgår även att ägaren är misstänkt för skattebrott och för att i ett annat bolag kan ha undvikit att betala nästan 300 000 kronor i skatt. Rätten menar också att bolaget inte uppfyller kravet på vare sig laglydnad eller ekonomiska resurser.

Anställningsstöd: Totalt 43 637 kronor för introduktionsjobb och nystartsjobb i januari 2023.

Nekades av Ivo

Ett bemannings- och konsultbolag i Malmö. I fjol nekade Ivo bolaget att få bedriva personlig assistans. Bolaget uppfyller inte kravet på lämplighet eftersom de dömts för brott mot utlänningslagen. ”Ivo har särskilt beaktat att brottet begåtts i nära tid och är ett allvarligt brott med fängelse i straffskalan.”

Anställningsstöd: Totalt 37 500 kronor för introduktionsjobb i december 2022.

Vite på 200 000 kronor

 En restaurang i Märsta. ”Vi bedömer att det finns brister i er arbetsmiljö som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig.” Så skrev Arbetsmiljöverket i sitt protokoll 2019. Senare dömdes ett vite ut på 200 000 kronor i förvaltningsrätten.

Anställningsstöd: Totalt 29 000 kronor för nystartsjobb i december 2022 och januari 2023.