Minns ni kritiken när Socialdemokraterna och Centern kom överens om att förändra arbetsförmedlingen?

Överenskommelsen var en del av Januariavtalet och ett krav från Centern för att stödja en S-regering.

Under de följande två åren kunde vi därefter se hur stora delar av arbetsförmedlingen skars bort.

I stället skulle nu privata jobbmäklare och coacher förmedla jobben. Bättre och billigare, ansåg det marknadsliberala Centern.

Men resultatet blev som kritikerna förutspådde: Privata företag skar guld med täljkniv medan orter som inte var ”lönsamma” nog för företagen hamnade i glömska.

Det var oftast orter med hög arbetslöshet och få lediga jobb. Där var det svårt för de privata coacherna att göra några större vinster eftersom det – logiskt nog – inte fanns så många jobb att förmedla.

Privat företag kastade sig orter

De privata företagen kastade sig i stället över orter med låg arbetslöshet och många jobb, det vill säga där de minst behövdes. Där var det lätt att förmedla jobb och vinsterna för de privata företagen blev stora.

Den skattefinansierade arbetsförmedlingen hade hux flux förvandlats från samhällsservice till gödkalv för det privata näringslivet.

Irritationen var stor, speciellt i arbetaryrken som är mer beroende av en fungerande arbetsförmedling.

För Sverigedemokraterna blev slakten av arbetsförmedlingen dock användbar i försöken att framstå som ett ”arbetarparti” och fånga röster.

Men den linjen har partiet nu övergivit.

Redan i den M-KD-SD-budget som antogs efter riksdagsrabaldret 2021 skars resurserna till Arbetsförmedlingen ned ännu mer.

Och när nu regeringens budget för 2024 närmar sig ser vi en fullkomlig orgie i fortsatt nedskuren arbetsförmedling.

300 miljoner ersätts ej

De 300 miljoner kronor som försvinner i EU-stöd under 2024 ersätts inte längre av vår SD-stödda regeringen.

I stället läggs ett ytterligare sparkrav på 400 miljoner kronor på Arbetsförmedlingen.

I ett internt dokument förklarar nu Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar att nedskärningarna måste starta genast, alltså redan under 2023, för att Arbetsförmedlingen ska hinna med hela den avveckling på 700 miljoner kronor som SD och regeringen kräver.

Lokaler ska säljas och personal måste sägas upp, och det tar tid.

Verksamhet för 100 miljoner kronor ska därför bort redan i år och verksamhet för ytterligare 600 miljoner ska bort nästa år.

En berättigad fråga i det nyliberala högersverige är därför: motarbetar Sverigedemokraterna de svenska arbetarna lika mycket som Centern gjorde i januariavtalet?

Eller är Sverigedemokraternas arbetarhat snäppet värre?