En månad. Mer tid ska det inte ta att få ett beslut om ersättning från a-kassan, enligt Justitieombudsmannen. 

Men för tillfället är väntetiderna betydligt längre än så. Hos Alfakassan tar en genomsnittlig prövning åtta veckor. Allra värst är läget i Kommunals a-kassa. Snittet ligger på nio veckor, men det finns medlemmar som tvingats vänta 15 veckor på besked. 

– Jag har fått låna pengar av vänner som jag inte vet hur jag ska lyckas betala tillbaka och fick även ta sms-lån för att snabbt få råd med mat. Jag är ensamstående mamma och det har varit väldigt tufft att få ihop allting, har undersköterskan Emma Antonsson tidigare berättat för Arbetet.    

Övertid på Kommunals a-kassa

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), tillsynsmyndigheten för a-kassorna, har utfärdat förelägganden mot Alfakassan och Kommunals a-kassa.

Om väntetiderna inte sjunker riskerar kassorna att straffas genom minskade statsbidrag. 

Samtidigt rapporterar a-kassorna om att personalen går på knäna för att komma ikapp.

– Det är tufft nu. Handläggarna jobbar kvällar och helger, säger Yesinde Aluko, kommunikationschef på Kommunals a-kassa. 

Nytt it-system bakom kaoset

Hot om myndighetssanktioner. Utslitna medarbetare. Desperata medlemmar. Hur kunde det gå så här snett? Och varför har flera a-kassor drabbats samtidigt? 

För att hitta svaret får vi backa bandet till 2014. Då fattade Sveriges a-kassor – kassornas gemensamma serviceorganisation – beslut om att utveckla ett nytt handläggningssystem för ärendehantering. 

– Det finns alltid en ambition att det ska bli bättre och effektivare än det system man haft. Och att man ska, om inte sänka, så åtminstone kunna hålla i kostnaderna, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.    

Dubbelt så lång handläggningstid

Det nya systemet fick namnet Våra sidor. När det infördes hösten 2022 var det två år försenat. Och effektiviteten ökade inte. Tvärt om.

– Det tar nästan dubbelt så lång tid att handlägga ärenden, säger Karin Pettersson, föreståndare för Hotell- och restauranganställdas- a-kassa, till tidningen Hotellrevyn

– Vår bedömning är att vi skulle kunnat ha cirka två veckor kortare väntetid om det varit mer användarvänligt. 

Liknande uppgifter hörs från de andra kassorna. 

– Alla vittnar om att det är tufft att jobba i det här systemet, säger Yesinde Aluko på Kommunals a-kassa. 

Våra sidor håller inte vad som utlovats, anser hon. 

– De nya systemet skapar betydligt fler ärenden av de uppgifter som kommer in än det gamla systemet. Och för en a-kassa som vi, som har stora ärendevolymer med många uppgifter, blir det svårhanterat. Men den stora utmaningen är att det tar längre tid att handlägga eftersom det finns så många fler moment som våra handläggare behöver ta sig igenom. 

I december 2022 drabbades a-kassorna dessutom av en cyberattack. Ungefär en arbetsvecka gick förlorad och väntetiderna ökade ytterligare. 

”Blev för mycket scrollande”

Innan Våra sidor infördes på samtliga kassor så testades det på Unionens a-kassa. Petter, som egentligen heter någonting annat, var en av handläggarna som deltog i pilotprojektet. 

– Det var otroligt tungjobbat och basala funktioner saknades. Att kontrollera ett intyg kunde kräva tre-fyra klick, säger han. 

– Tanken var att vissa delar skulle automatiseras, att systemet skulle fånga upp data från inkomna intyg. Det kunde visserligen samla in, men datan blev fel. Och sedan krävdes manuell hantering för att korrigera den.  

Vi anställda ville ha med ett skyddsombud i utvecklingsarbetet. Då fick vi höra att det inte behövdes eftersom en UX-designer skulle delta.

Petter, handläggare på Unionens a-kassa

Pilotprojektet pågick från början av maj till sista augusti. Den 1 september sjösattes Våra sidor på landets samtliga a-kassor. I samband med det började det tidigare systemet Äga att fasas ut. 

Kanske, säger Petter, hade delar av problemen kunnat undvikas om personalen lyssnats på i testfasen.   

– Vi anställda ville ha med ett skyddsombud i utvecklingsarbetet. Då fick vi höra att det inte behövdes eftersom en UX-designer skulle delta. 

Handläggare på Kommunals a-kassa har drabbats av verbala attacker från desperata medlemmar. Något liknande har inte Petter varit med om.  

– Men jag kände ju i handlederna att det blev för mycket scrollande. Och en stark känsla av stress. Jag har kollegor som har bytt bransch på grund av det här systemet. 

”Orimligt lång” väntetid på a-kassa

På Sveriges a-kassor vänder sig kanslichefen Tomas Eriksson mot bilden av att serviceorganisationen inte skulle ha varit lyhörd.

– A-kassorna har valt att ha sin it-utveckling genom Sveriges a-kassor. Den utveckling vi gör, gör vi i samarbete med a-kassorna, säger han. 

Däremot delar kanslichefen uppfattningar att Våra sidor inte fungerar tillräckligt bra. Och att medlemmarna drabbas. 

– Den nivån av väntetid är orimligt lång, det kan jag bara skriva under på, säger Tomas Eriksson. 

Våra sidor blev kraftigt försenat. Har det blivit dyrare också?
– Vi håller på och sammanställer kostnaderna. Det är ingenting jag vill föregripa.  

Så ska a-kassorna lösa problemen

Kommunals a-kassa och Alfakassan har fått förelägganden av IAF. 

Om inte de genomsnittliga handläggningstiderna pressas ned till max fem veckor riskerar a-kassorna att ”under en viss tid inte ha rätt till statsbidrag”.

Så här planerar kassorna att lösa problemen:

Alfakassan  
• I ett svar till IAF skriver Alfakassan att 3 200 övertidstimmar satsades på handläggning mellan 1 januari och 1 maj 2023. 
• Under samma period har 27 handläggare och 19 kundtjänstmedarbetare rekryterats. 15 handläggare ska rekryteras i september. 
• Under maj och juni ska ytterligare 1 600 övertidstimmar beordras. 

Kommunals a-kassa
• Har stärkt verksamheten med 24 nya handläggare under våren 2023 och ska anställa ytterligare 14 under hösten. 
• Under perioden januari–mars utfördes sammanlagt 5 275 övertidstimmar, motsvarande tolv heltidstjänster. 
• Motsvarande åtta heltidstjänster har hyrts in av ett bemanningsföretag för att sköta a-kassans telefonservice.  
• Inga handläggare eller kommunikatörer beviljas mer än fyra veckors sommarsemester. Medarbetare erbjuds också att växla upp till fem semesterdagar mot pengar. 

Källa: Handlingsplaner från a-kassorna till IAF