Två ordningsvakter har dömts för att ha vållat en 47-årig mans död vid ett ingripande i Stockholms tunnelbana på natten den 31 juli förra året. 

Ordningsvakterna, en 24-årig kvinna och en 31-årig man, ingrep mot 47-åringen som uppträdde våldsamt och hotfullt på Rådmansgatans tunnelbaneperrong.

De lyckades få ner mannen på golvet då den manlige ordningsvakten tog ett stryptag runt hans hals. För att han inte skulle resa på sig satte sig den kvinnliga ordningsvakten på 47-åringen när han låg på mage och tryckte ner hans huvud.  

Efter ett par minuter släppte ordningsvakterna greppet om mannen, som då var livlös. Han förseddes med handfängsel och det dröjde ytterligare någon minut innan en kollega till ordningsvakterna påbörjade hjärt- lungräddning. 47-åringen hämtades sedan med ambulans, men hans liv gick inte att rädda.

Hävdar nödvärn

Ordningsvakterna har hävdat att de handlade i nödvärn. Mannen var stor och hotfull och de fruktade för sina liv, enligt polisförhören. 

Åklagaren ansåg också att ordningsvakterna till en början handlat i nödvärn. Men nödvärnssituationen upphörde när de fick kontroll över mannen. 

Han pekade också på att ordningsvakterna under sin utbildning fått lära sig att stryptag inte är tillåtet och att långvarigt tryck mot bålen är en risk.  

Åklagaren ansåg därför att det var fråga om ett grovt vållande till annans död och yrkade därför på ett års fängelse. 

Nödvärnssituation upphörde

Tingsrätten går på åklagarens linje när det gäller att nödvärnssituationen upphörde när 47-åringen slutade göra motstånd.

Ordningsvakterna har inte heller haft tillräcklig kontroll på om 47-åringen kunde andas och var vid medvetande under ingripandet.

Enligt domstolen har ordningsvakterna agerat oaktsamt och därigenom orsakat 47-åringens död, men rätten anser inte att det handlar om ett grovt fall.

Villkorlig dom och dagsböter

Ordningsvakterna döms till villkorlig dom och dagsböter för vållande till annans död.

De ska också betala skadestånd till offrets mamma och de har förlorat sina ordningsvaktsförordnanden.

En nämndeman var skiljaktig och ville frikänna ordningsvakterna.