En reform som skulle ge 10 000 nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in i arbetslivet. Det presenterade fack, arbetsgivare och dåvarande regering våren 2018.

Arbetet har i dag skrivit om hur åren sedan gått utan att etableringsjobben, som de subventionerade och kollektivavtalade jobben kallades, blivit verklighet.

I december förra året lade LO, Svenskt Näringsliv och Unionen fram en slutgiltig överenskommelse. De meddelade att jobben kan komma i gång när regeringen gjort några förordningsändringar, vilket de väntade sig tidigt 2023. Men ändringarna är ännu inte gjorda.

Nu tryter tålamodet hos oppositionen.

Carvalho: Pehrson måste svara

Teresa Carvalho (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, har i dag, måndag 22 maj, begärt att arbetsmarknadsministern Johan Pehrson (L) kommer till utskottet och förklarar vad som dröjer.

Vad tror du att det beror på?
– Vi har fått indikationer på att det skulle kunna vara Sverigedemokraterna som har satt sig på tvären. Det skulle gå i linje med hur de har argumenterat emot etableringsjobb tidigare. Men nu får faktiskt ministern komma till utskottet och lägga korten på bordet. Om det handlar om Sverigedemokraternas ovilja måste vi få veta det. Finns det andra skäl är det dags att peka på dem, säger Teresa Carvalho.

De andra regeringspartierna har inte heller jublat över etableringsjobben hela vägen sedan de presenterades 2018. Kan det finnas en bredare ovilja?
– Jag har ändå uppfattat en tämligen bred uppbackning i riksdagen och att man kommer leverera. Regeringen hade ju pengar i budgeten till det. Men något har hänt.

Är du rädd att det inte blir några etableringsjobb alls?
– Det är klart att man blir orolig. Men jag vill inte måla fan på väggen utan hoppas att ministern kan ge en rimlig förklaring och så småningom kicka igång etableringsjobben. Det finns ett regelverk på plats, grönt ljus från EU, pengar i budgeten.

”Etableringsjobb fortfarande relevant”

Frågan låg på den förra regeringens bord sedan 2018. Har den också varit saktfärdig?
– Det har varit många turer och det här har behövt knådas i flera instanser. EU gav grönt ljus så sent som i fjol och parterna blev slutgiltigt klara i december. 

Överenskommelsen gjordes 2018, efter flyktingkrisen. Är lösningen fortfarande lika relevant?
– Definitivt. Vi har hög långtidsarbetslöshet, det här är inte jobb bara för nyanlända. 

Arbetet har tidigare sökt Johan Pehrson för kommentar om etableringsjobben. Sverigedemokraternas Magnus Persson har inte velat kommentera dem med hänvisning till att de är del av pågående budgetförhandlingar.