Förtroendet för de fackliga organisationerna har ökat rejält de senaste åren.

Det visar en en ny rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet om förtroendet för olika samhällsinstitutioner.

2022 svarade 33 procent att de har mycket eller ganska högt förtroende för de fackliga organisationerna, en ökning med 8 procentenheter jämfört med tio år tidigare.

– Vi kan se att förtroendet ökat både för demokratin och för många andra institutioner som polisen och försvaret efter att vi hade ett tapp runt 2015. Men för de fackliga organisationerna har trenden med ökat förtroende varit längre än så, säger Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet.

Fler saknade förtroende

Ser man långt tillbaka i undersökningen har de som saknar förtroende för facken (mycket eller ganska lågt förtroende) varit betydligt fler än de som har förtroende.

Men här syns ett trendbrott de senaste tre åren då de med förtroende gått om och blivit fler än de som saknar det.

Enligt Johan Martinsson är det svårt att se någon tydlig orsak till varför förtroendet för facket ökar. Han säger att det kan finnas en pandmieffekt som kan ses på flera områden. Under covidpandemin ökade förtroende för flera institutioner och samhällsorganisationer.

Ökad oro och otrygghet

En ökad oro och otrygghet de senaste åren kan också påverka.

– Vi har otrygghet i omvärlden, och också i arbetslivet. Värdet av de gamla klassiska samhällsinstitutionerna kan då tyckas öka och det kan möjligen vara en förklaring till att förtroendet för facket ökat.

I undersökningen framgår också att ­facken år 2022 hade större förtroende än storföretagen (28 procent) och de politiska partierna (23 procent), men mindre än Svenska kyrkan (37 procent) och kungahuset (44 procent).

Så ökar förtroendet för facket

Under 00-talet var förtroendet för facken betydligt lägre. Då hade runt 40 procent ganska eller mycket litet förtroende för de fackliga organisationerna. Runt 20 procent hade stort förtroende för facken.

Störst förtroende bland tjänstemän

(Procent 2022, SOM-institutet, Göteborgs universitet)