I årets första partiledardebatt i SVT Agenda ville SD:s partiledare Jimmie Åkesson stoppa vad han kallar olämplig kultur. Där ingår Drag Queen Story Hour som är sagostunder för barn på folkbibliotek lästa av dragqueens. 

I Ekots lördagsintervju fick Åkesson frågan om vad han anser om partikamraten Björn Söders uttalanden om att föräldrar som tar barn på sagostunderna borde orosanmälas eftersom han menar att dragartister är pedofila inslag i kulturpolitiken. 

Åkesson svarade att det länge har varit en debatt om ”dragartister och deras olika behov av att samröre med barn på olika sätt med olika sexuella anspelningar och det är klart att det finns många som upplever det som märkligt och olämpligt”. 

Armlängds avstånd

I samma program diskuterades Tidöavtalet och armlängds avstånd till kulturen. Med det menas att politiker sätter ramar med pengar och organisation men att de inte lägger sig i det konstnärliga innehållet i kulturpolitiken.

Men Jimmie Åkesson menade att det inte står i strid med att politiker har ett ansvar för hur skattepengar används.

Jag har arbetat många år på både skol- och folkbibliotek. Barn och unga är en prioriterad grupp i bibliotekslagen.

Med det menas att vi alla som arbetar på bibliotek, både i skola och på folkbibliotek, måste tänka på hur vi ska göra för att locka unga till våra lokaler och verksamheter. 

Larmrapporter om läsande

Det har länge kommit larmrapporter att barn och unga läser mindre och mindre skönlitteratur och faktatexter.

De är ute på sociala medier där rörlig bild är dominerande. Det är inget fel i det men det blir problematiskt när de inte kan skilja på fakta, lögner och fake news.

Där har skolbibliotekarier ett viktigt uppdrag att ha lektioner i källkritik och informationssökning, samt visa hur och framför allt varför information ser ut som den gör. 

Folkbibliotekarier har å sin sida en stor och viktig uppgift att ha en verksamhet och ett medieutbud som lockar barn och unga in i sagornas och böckernas värld.

Därför dragqueens

Vad har detta med dragqueens som läser för barn att göra? Jo, de små barnen är en viktig grupp som vi måste fånga upp tidigt så att de vill komma till biblioteket när de blir äldre.

Genom att arbeta läsfrämjande på olika sätt kommer de att söka sig till böcker när de själva kan läsa. När de är äldre har vi redan förlorat dem.

Därför är Drag Queen Story Hour viktig. Förutom det självklara att barnen får vara med om en mysig sagostund med positiva queera förebilder som läser normkreativa sagor som utmanar könsnormerna. 

När vi bibliotekarier arrangerar evenemang finns det en tanke bakom vilka föreläsare vi bjuder in och varför. Vi diskuterar fram och tillbaka i personalgruppen. Tar reda på vilka personerna är.

Vi har också en värdegrund att hålla oss efter som i de flesta kommuner ser likadana ut och som har jämlikhet och jämställdhet i fokus. Andra ledord är mångfald, inkludering och respekt för varandra.

Beslut utifrån erfarenhet och kunskap

Så nej, vi bibliotekarier är inga pedofilälskare, utan en läsfrämjande folkbildande yrkeskår som kämpar trots underbemanning och låga löner.

Särskilt barnbibliotekarierna som lägger många obetalda timmar utanför arbetet för att kunna hitta den speciella boken eller berättelsen för en 11-åring som inte kan sluta läsa. Eller för 6-åringen som precis börjat läsa själv. 

Jag är trött och frustrerad på att bli kallad ”kulturtant” och bli utpekad för att bedriva pedofilverksamhet på bibliotek.

Bibliotekarier har studerat många år på högskola och har både kunskap och kompetens för att avgöra vad som är lämpligt.

Våra beslut tas utifrån forskning och erfarenhet. Politiker ska ha armlängds avstånd till kulturen och låta oss som är experter på kultur sköta jobbet.