Det var en annan elev som slog larm. På botten av simbassängens djupa del, på Tångvallaskolan i Vellinge kommun, låg den 6-årige pojken livlös. Terminen hade precis börjat. Pojken miste livet under sin andra skoldag.

Tragedin inträffade i august 2020 i samband med en idrottslektion för skolans allra yngsta. 40 elever i årskurs ett deltog i aktiviteten.

Tre lärare fanns på plats under idrottslektionen. Nu döms de till villkorlig dom och dagsböter för arbetsmiljöbrott.

Flera kunde inte simma

Malmö tingsrätt menar att lärarna ansvarade för elevernas säkerhet, men att de var för få i förhållande till barnen. Lärarna har heller inte hållit tillräcklig uppsyn över pojken som drunknande.

”Badlektionen genomfördes med 40 unga elever varav flertalet inte var simkunniga, vilket har ställt ett mycket högt krav på tillsyn och uppsikt”, skriver tingsrätten. 

Bland de som inte kunde simma fanns den sexårige pojken.

Lärarna inledde hjärt- och lungräddning så snart de fått upp pojken ur poolen. Han fördes med ambulans till akuten i Malmö men hans liv gick inte att rädda.

Om lärarna hade bestämt vem som skulle stå var, och ha uppsikt över vilken del av bassängen, kunde olyckan enligt tingsrätten sannolikt ha undvikits.

Rektorn döms också

Även skolans rektor döms. Eftersom det aldrig gjorts någon bedömning av riskerna med badaktiviteter anser tingsrätten att rektorn brustit i sitt arbetsmiljöansvar. 

– Tingsrätten menar att såväl lärarna som rektorn i och för sig framstår som kompetenta och ansvarstagande men i detta fall har de brustit i sina åligganden på ett sådant sätt att de ska dömas för arbetsmiljöbrott, säger rådmannen Håkan Olaussen i ett pressmeddelande.

Vellinge kommun ska även betala en företagsbot på 1,5 miljoner kronor samt skadestånd på drygt 138 000 kronor till den sexårige pojkens anhöriga. 

Därför gäller arbetsmiljölagen

Enligt arbetsmiljölagen är skolan att betrakta som en arbetsmiljö. 

Det betyder att elever enligt lagen är att jämställa med arbetstagare. Rektorer och lärare har arbetsmiljöansvar på samma sätt som chefer och ledare. 

Den som åsidosätter sitt arbetsmiljöansvar kan dömas för arbetsmiljöbrott.

Arbetsmiljölagen gäller inte på förskola och fritids, där närvaro inte är en plikt.  

Från årskurs sju och uppåt har elever rätt att utse elevskyddsombud som får delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Källa: Arbetsmiljöverket