När en arbetare utstationeras, det vill säga sänds ut av sin arbetsgivare för att under högst två år arbeta i ett annat EU-land, ska denne anmäla det till Försäkringskassan eller motsvarande myndighet i hemlandet.

Myndigheten utfärdar då ett så kallat A1-intyg. Detta regleras i en EU-förordning som kallas för 883-förordningen. 

Oberoende granskningar av byggbranschen konstaterar att det finns stora problem med utnyttjande av reglerna i 883-förordningen. Kryphål i reglerna utnyttjas av oseriösa företag som genom olika upplägg skaffar sig så låga kostnader för socialförsäkringen som möjligt. Ibland betalas inte sociala avgifter i något land.

Det är möjligt eftersom reglerna och nivåerna för sociala avgifter är väldigt olika i EU:s medlemsstater. Konsekvenserna av detta blir osund konkurrens som slår ut seriösa bolag och att arbetare riskerar att helt stå utan socialförsäkringsförmåner.  

Nu föreslår den svenska regeringen i egenskap av ordförande i Europeiska unionens råd att anmälningsplikten och A1-intygen vid tjänsteresor och korta utstationeringar helt ska tas bort. Det skulle ge svenska myndigheter sämre koll på vilka personer som befinner sig i Sverige för att arbeta. Det öppnar även upp för mer fusk med socialförsäkringen, ytterligare utnyttjande av arbetare och mer osund konkurrens.

Fel väg

När man gör detta väljer Sverige en helt egen linje. Tvärtemot den som både andra länders fackföreningar och arbetsgivarorganisationer förespråkar på EU-nivå.

De europeiska bygg- och träfacken samt arbetsgivarorganisationen inom den europeiska byggbranschen är överens om att anmälningsplikten måste behållas för alla utstationeringar av byggnadsarbetare, på grund av de problem som finns med osund konkurrens i branschen.

Den svenska arbetsgivarorganisationen Byggföretagen gick dock mot sina europeiska kollegor och reserverade sig mot ett gemensamt uttalande om detta.

Ett obegripligt ställningstagande som verkar inspirerat regeringen och nu riskerar slå undan benen på de företag som vill göra rätt för sig.

I en tid när arbetslivskriminalitet och striktare arbetskraftsinvandring är på allas läppar väljer alltså både regeringen och Byggföretagen en helt annan väg.

Läpparnas bekännelse

Samtidigt som man pratar om folkräkning väljer regeringen att göra det ännu svårare att kontrollera vilka som faktiskt befinner sig och arbetar i landet.

En läpparnas bekännelse som borde få även de mest högerkonservativa tyckarna att sätta kaffet i halsen. 

Sverige brukar beskyllas för att vara naiva i EU-frågor men frågan är om inte det här tar priset. Byggnads linje är densamma som både europeiska fackförbund och arbetsgivarorganisationer håller. 

Svenska myndigheter måste ha koll på vilka personer som befinner sig i Sverige för att arbeta.

Vi ska inte möjliggöra ytterligare fusk med socialförsäkring, utnyttjande av arbetare och osund konkurrens.

Vi kräver därför att alla utstationeringar inom byggbranschen ska omfattas av anmälningsplikt.