Människors längtan efter att passa in eller känna självacceptans är stark och extra stark är den i en samtid där det finns uppenbara fördelar med att vara smal eller fyllig på “rätt” ställen. Insatserna är högre än någonsin och det som tidigare var solarium och lightprodukter är nu även fillers och Brazilian Buttlifts.

I en kartläggning gjord av Sjukhusläkaren framkommer det att komplikationer till följd av skönhetsingrepp tränger undan medicinskt motiverade ingrepp. De patienter med besvär får alltså vänta när komplikationer uppstår efter självvald plastikkirurgi. Det är ett problem.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skärpte sommaren 2021 kraven på de företag som utför denna typ av tjänster.

Bland annat infördes kompetenskrav och en skyldighet att ha en patientförsäkring på plats. Svensk lagstiftning och IVO hjälper dock föga när ingreppen genomförs i till exempel Turkiet.

Ingen vill krossa kapitalet

Och någon måste så klart säga det: det är helt sjukt att så många människor tar så här stora hälsorisker för att se ut på ett visst sätt. Men med detta sagt är det stora problemet inte den nyblivna modern som gör en mommy makeover eller den tjej som opererar brösten. Det är den industri som utan att ta ansvar får sko sig på dem.

De senaste årens “feminism” har framgångsrikt kapat uttrycket “rätten till sin egen kropp”. Det som tidigare innebar rätten till fri abort och rätten att slippa bli sexualiserad eller tafsad på har nu blivit rätten att plastikoperera sig eller svälta sig utan att någon på något sätt kan ifrågasätta.

Ingen vill längre krossa kapitalet. Alla vet att det är moraliskt svajigt men hey, alla får ju göra som de vill och ingen bär något egentligt ansvar.

Många anser även att vården inte borde prioritera plastikbranschens offer. Att börja rota i ansvar och kräva privat finansiering är dock en trojansk häst som på sikt kommer att rasera det som finns kvar av vår gemensamma vård.

I ett välfärdssamhälle finns det utrymme för individers fuckups. Bara i en liberal dystopi villkoras vård och stöd.

Till och med Linda Skugge är besatt

Det ska med andra ord inte spela roll om du fattat ett dåligt beslut, vården ska ändå hjälpa dig utan att värdera eller moralisera.

Ingen skulle ju till exempel kräva att den som kört vårdslöst ska betala sin egen vård. Eller att den som brutit benet under en fotbollsmatch inte ska få vård och sjuklön.

Det finns en stark norm som premieras socialt och ekonomiskt. Det må kännas uttjatat att prata om influencerkultur och sociala mediers effekter men vi kommer inte ifrån det faktum att normaliseringen av ingrepp ihop med bildretuschering sätter griller i huvudet på väldigt många.

Med detta i åtanke är det inte så konstigt att allt fler är beredda att ta allt större risker för att passa in, känna självacceptans eller få den kropp de drömmer om och tror att de behöver.

När inte ens Linda Skugge, en av dem som fostrat den generation feminister jag själv tillhör, kommit undan samtidens besatthet av yta och sexuellt kapital är det lätt att tappa hoppet.

Sluta försvara influencers

Regleringar, viten och socialt skammande slås ner av låtsasfeminister som menar på att det inskränker den personliga friheten och sätter krokben för kvinnligt företagande.

Lösningarna är dessvärre lika osexiga som komplikationerna: gå på företagen och influencers. Det är de som tjänar på detta i längden. En handfull kvinnors rätt att vara en vandrande reklampelare kan inte längre ursäkta vad som helst.

Med det är något är i grunden fel när medicinskt motiverade ingrepp får stå tillbaka i ena änden och att en industri som växer sig allt större skor sig på det i den andra. Det innebär dock inte att lösningen är att strunta i de människor som tagit risker.

Vård är nämligen inte som vilken tjänst som helst. Det ska ges efter behov och den som har drabbats av till exempel en blodförgiftning är i större behov av skyndsam vård än en person som ska göra en bröstförminskning på grund av ryggsmärtor.

Annars kommer en villkorad välfärd växa fram. Det börjar med skönhetsoperationer, fortsätter med rökare, överviktiga eller personer som sysslar med extremsporten skidåkning och bryter benet. I den slimmade offentliga sektorn vi går emot får enbart friska, rationella personer som får hjälp. Moraliserande kanske ändå inte är vägen framåt.