Vi har just firat påsk, utan tvekan en av våra populäraste högtider. Men den här tiden av året infaller också en annan dag som Sverige bör fira – Exportens dag.

IF Metall har instiftat denna dag för att uppmärksamma betydelsen av vår exportindustri, och i år firar vi den 17 april. Då är nämligen produktionen för den svenska marknaden i teorin redan avklarad. Resten av det som produceras under året motsvarar det som går på export.

Utan de inkomster som IF Metalls medlemmar, exporthjältarna, är med och skapar hade vår gemensamma välfärd sett helt annorlunda ut. Förra året exporterade Sverige varor till ett värde av nästan 2 000 miljarder kronor. Det drar in helt avgörande miljarder till kommuner och stat.

Mörka moln på exporthimlen

Nio av tio av de viktigaste exportvarorna är industriprodukter som tillverkas av IF Metalls medlemmar. Man kan därför säga att i en bilfabrik monteras en tryggare äldreomsorg. På ett stålverk produceras ett pålitligare pensionssystem. Inom läkemedelsindustrin läggs grunden för fler förskolor.

Listan kan göras lång, och den täcker hela Sverige.

Men det finns mörka moln på exporthimlen, och de hänger just nu tungt över kvarteren runt Rosenbad.

Att vår svenska industri står sig stark i den hårda konkurrensen med omvärlden beror nämligen inte bara på hög kompetens, utan också till stor del på vår inställning till utveckling och ny teknik.

Fack och arbetsgivare har länge bejakat den ständigt pågående omställning som sker inom industrin. Det har gjort att vi kunnat lämna gammal, ofta farlig, teknik bakom oss och i stället skapat nya jobb genom att ta täten i utvecklingen.

Kräver stabil el

Vi är nu mitt uppe i en klimatomställning. Som i all omställning kan denna såklart orsaka slitningar mellan fack och arbetsgivare, men jag vill hävda att det råder stor enighet emellan oss när det gäller den optimistiska synen på att den kan vara positiv för vår konkurrenskraft och skapa nya jobb. 

Men ska vi klara denna omställning behövs styrmedel och stöd från politiken. Företagen behöver veta att det finns en långsiktighet och en vilja från politiken för att våga investera. Inte minst när det gäller energiutmaningen. Både hushåll och företag kommer behöva en stabil elförsörjning till rimliga priser. Elfrågan behöver hanteras ur både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Då duger det inte med skrämselpropaganda och populistiskt konfliktsökeri om det energislag som vi snabbast kan bygga ut – vindkraften.

Lös klimatkrisen

Strax innan påsk släppte FN:s klimatpanel IPCC en alarmerande rapport som visade att klimatet förändras allt snabbare, havsnivåerna stiger och förekomsten av olika slags extremväder ökar. Men det rapporten också lyfter är att teknik och lösningar för att hejda uppvärmningen redan finns. Det är bara det att det politiska ledarskapet saknas.

Det har blivit smärtsamt tydligt i Sverige med högerregeringen. På område efter område har man dragit ned ambitionerna i klimatpolitiken. För första gången har vi en politik som leder till ökade utsläpp, i ett läge där det mer än någonsin behövs reformer för att minska dem.

Vi i IF Metall har fått i uppdrag av vår kongress att vara en kraft för att lösa klimatkrisen. Vi ska opinionsbilda och folkbilda för en rättvis klimatomställning. På Exportens dag hoppas vi därför att Ulf Kristerssons regering lyssnar på svensk industris och 300 000 industriarbetares behov, och presenterar en grön industripolitik som innebär att vi når klimatmålen.

Vi kan inte vänta. Klimatet, jobben och välfärden står på spel. Svensk klimatpolitik behöver återuppstå.