Priserna fortsatte att stiga i mars. Men inte lika fort som tidigare. Det visar ny statistik från SCB.

Det innebär att inflationstakten, alltså hur mycket priserna ökat jämfört med för ett år sedan sjönk från 12 procent till 10,6 procent.

Orsaken är bland annat att elen har blivit billigare.

– Inflationstakten sjönk i mars, vilket delvis berodde på att uppgången av energipriserna har mattats av, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Mat blev dyrare

Samtidigt fortsatte som sagt en rad produkter att öka i pris. Bland annat kläder och mat. Maten blev 1,2 procent dyrare i mars jämfört med februari.

– Tittar vi bakåt i tiden brukar matpriserna i snitt stiga med en halv procent i mars, så det vi ser nu är fortfarande en hög prisökningstakt. Men den är inte lika hög som den senaste tiden, vilket sänker inflationen något från de höga nivåer vi befinner oss på, säger John Eliasson, prisstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Prissänkningar syns inte än

Den senaste tiden har flera matkedjor fått hård kritik för sina höga priser och aviserat sänkta priser på en rad produkter. Men huruvida det ger effekt på inflationen kommer inte att synas i statistiken förrän i nästa månads siffror, enligt SCB.

En annan stor orsak till att inflationen fortfarande är över 10 procent är de kraftigt stigande räntekostnaderna för personer med bolån. I SCB:s inflationsmått där ränteförändringarna är borträknade, KPIF, ligger inflationen bara på 8 procent i mars jämfört med året innan.

Fortfarande skyhög inflation