Klimatet är i högsta grad en facklig fråga. LO-arbetares bostäder och försörjning hotas av hälsofarliga extremväder, uteblivna skördar och ökad konkurrens om knappa resurser. Detta medan världens rikaste kan leva som tidigare.

Därför väcker Klimatpolitiska rådets senaste rapport stor oro. Den visar att Sverige inte längre är ett föregångsland i klimatpolitiken.

För första gången på 20 år ökar utsläppen till följd av politiska beslut. Det riskerar att få allvarliga konsekvenser för medlemmarna i de fackförbund vi representerar. 

Osäkert för investerare

En ambitiös och rättvis klimatpolitik ger möjlighet till nya, gröna jobb och yrkesutveckling. Det ger också möjlighet att bromsa de klimatförändringar som annars kommer att slå hårdast mot arbetare med små resurser att på egen hand anpassa sig till ett förändrat klimat.

Tyvärr leder regeringens politik i fel riktning – den gör det osäkert för företag att investera, den avvecklar delar av omställningen och den ökar utsläppen.

När Sverige nu sänker ambitionerna riskerar jobb och investeringar att hamna i andra länder. Om fler länder gör som Sverige kommer omställningen misslyckas globalt. 

Exempel på åtgärder

På nyårsdagen meddelade regeringen att man ska föra samtal med företag, fackförbund och civilsamhälle för att utforma den kommande nationella klimathandlingsplanen.

Vi välkomnar initiativet och ser fram emot att bidra med idéer för en snabb och rättvis klimatomställning. Exempel på åtgärder som regeringen bör driva är:

  • Ökad jämlikhet. 2015 släppte den rikaste procenten av svenskarna ut 43 ton per person medan utsläppen i den nedre halvan av inkomstfördelningen var cirka 5 ton per person. Den ekonomiska politiken måste ses över för att minska klyftorna och främja grön omställning.
  • Stärkt a-kassa, aktiv arbetsmarknadspolitik och goda möjligheter till omskolning och vidareutbildning för att ingen arbetstagare ska lämnas efter i omställningen.
  • Investeringar i utbyggd fossilfri energiproduktion som sänker utsläppen och säkrar energiförsörjningen till industrin och elektrifieringen av fordonsflottan.
  • Ökade investeringar i omställningen av industrin och näringslivet, likt de statliga investeringsprogrammen Industriklivet och Klimatklivet.
  • I de delar av landet där förutsättningar finns vill vi se investeringar i ett fossilfritt transportsystem med utbyggd och billigare kollektivtrafik, ökad spårkapacitet och goda möjligheter att promenera, cykla och ladda elfordon. 
  • Införande av ett klimatmål och åtgärder för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och ställa om till cirkulär konsumtion.
  • Investeringar i cirkulär materialförsörjning och ökat träindustriellt byggande. 
  • Skarpa hållbarhetsmål och krav i offentlig upphandling som inkluderar schyssta arbetsvillkor.
  • Satsningar på klimatanpassning för att rusta samhället och skydda bostäder och arbetsplatser.

Krävs politisk handling

Som fackförbund är vi vana vid tuffa förhandlingar och kompromisser. Skulle vi inte nå ett resultat genom förhandlingar sker styrkemätning genom strejker och lockouter.

Men i frågan om klimatomställningen spelar varken organisationsgrad eller strejkkassor någon större roll. 

Det som krävs är politisk handling. Därför vill vi se höjda ambitioner från regeringen – inte minskade.

Det är dags att Sverige återigen blir ett föregångsland som visar vägen till en snabb, grön och rättvis omställning.