Sverige är beroende av väl fungerande transporter. Och det krävs ordning och reda i hela transportbranschen för att säkra både arbetsvillkor och skatteintäkter. Därför är vi förvånade över hur de som tidigare hade ett högt tonläge i frågan nu lagt sig platt – Sverigedemokraterna. 

Häromveckan när Riksdagens trafikutskott debatterade yrkestrafik och taxi valde Sverigedemokraterna att agera tillsammans med de övriga Tidöpartierna och rösta emot förslag om ökade kontroller på svenska vägar.

Trots att SD självahade en reservation på den punkt som krävde utökade kontroller på vägarna. Det är kutym i riksdagen att när ett parti har en reservation brukar det partiet antingen rösta på sin egen reservation eller att helt avstå att rösta i voteringen.

Men när det blev dags för votering valde Sverigedemokraterna, tillsammans med de övriga Tidöpartierna, att aktivt rösta mot både vårt förslag och deras egen reservation istället för att välja att avstå. 

Inrätta en Yrkestrafikinspektion

Socialdemokraternas förslag, att det på sikt ska inrättas en Yrkestrafikinspektion med ansvar för att öka inspektionerna inom yrkestrafiken, skulle göra det svårare för oseriösa företag att kunna fuska och verka inom branschen.

Vi hade också förslag om att införa regelverk som underlättar för svenska fackförbund att ställa krav på villkor och att kunna förhandla om kollektivavtal med transportföretagen. 

Men när Sverigedemokraterna har makten väljer de att abdikera från tidigare löften och agerar i stället tillsammans med Moderaterna.

Och trots att det finns politiska förslag som skulle göra skillnad, väljer de att snacka istället för att agera. 

Respekt för Sveriges förare

Bara en timme före voteringen hade Thomas Morell, Sverigedemokraternas gruppledare i trafikutskottet, bedyrat i kammaren att han skulle kämpa för schyssta villkor för de som kör på våra vägar i Sverige.

Men när det väl var dags att rösta så röstade han emot schyssta villkor tillsammans med övriga Tidöpartier. Det är ett svek mot alla som verkar inom yrkestrafiken.

Vad står Sverigedemokraterna egentligen för? Bryr de sig om de förare som riskerar att utnyttjas? Bryr de sig om de seriösa företag som verkar på svenska vägar? 

Vi socialdemokrater kommer fortsätta att kämpa för att det ska vara schyssta villkor och ordning och reda på våra vägar.

Vi kan bara beklaga att Tidöpartierna inte gör detsamma. I slutändan handlar det om en grundläggande respekt för Sveriges förare.