Att plötsligt bli av med halva sin inkomst bara för att arbetsgivaren tycker det är smidigast så. Det borde inte kunna ske i Sverige, men det är där vi har hamnat med hyvlingen.

Nyligen varslade klädkedjan H&M omkring 400 anställda i 69 butiker runt om i Sverige om uppsägning.

I stället för att säga upp personal enligt turordningsreglerna har H&M gett 1 500 av sina anställda ett ”erbjudande”: Gå ner i arbets­tid och lön – eller bli av med jobbet. 

Det är svårt att klara sig på de få arbetstimmar som H&M ”erbjuder”. Många har därför valt att tacka nej. De blir därmed uppsagda och tvingas söka nya jobb. Andra har sagt upp sig på egen hand. Samtidigt annonserar H&M efter ny personal – med noll timmar i garanterad arbetstid. 

H&M:s syfte uppenbart

H&M:s syfte är uppenbart: Ut med den gamla arbetskraften, in med ny, mer formbar och sannolikt oorganiserad arbetskraft. Maximal flexibilitet för arbetsgivaren. Minimal trygghet för arbetstagaren.

Hyvling har länge varit ett problem inom framför allt handeln. Tidigare var arbetstagaren helt oskyddad vid hyvling – arbetsgivaren kunde sänka en arbetstagares arbetstidsmått från en dag till en annan.

Men i och med ändringarna i las förra året, utifrån parternas överenskommelse, infördes en reglering. 

Hyvling är lagligt men numera ska arbetsgivaren följa särskilda turordningsregler. Om man tackar ja till arbetsgivarens ”erbjudande” om sänkt arbetstid har man dessutom rätt till en omställningstid. Om man tackar nej blir man uppsagd och har rätt till a-kassa. 

H&M:s agerande visar dock hur lätt det är att kringgå lagstiftningen. Turordningen vid hyvling fungerar nämligen bara när samtliga anställda på ett arbetsställe har heltid. 

Ingen trygghet för H&M-anställda

Få H&M-anställda har en heltidstjänst. Om arbets­givaren dessutom, som i H&M:s fall, hyvlar fem eller tio timmar från allas kontrakt blir det inte aktuellt med någon turordning – alla anställda berörs ju. 

Den nya regleringen i las ger därmed inte någon ökad trygghet för de H&M-anställda, vilket Handels påtalat. I de pågående avtalsförhandlingarna kräver därför Handels ett stopp för hyvling.

Vänsterpartiet står bakom Handels krav. 

Samtidigt kan vi konstatera att hyvling möjlig­görs genom lagstiftning och därmed borde åtgärdas genom lagstiftning.

Fackföreningarna ska inte behöva göra avkall på andra krav, såsom höjda löner och förbättrade arbetsvillkor, för att få till avtalslösningar som förhindrar hyvling. Det är lagen som ska ändras. 

Det hela är mycket enkelt: Om en arbetsgivare vill göra förändringar i sin verksamhet som innebär besparingar på personal får företaget säga upp personal enligt turordningsreglerna. 

Hyvling bör förbjudas i lag

Vi förutsätter att övriga partier inser att nuvarande reglering av hyvling är otillräcklig och att hyvling bör förbjudas i lag.

Om vi inte genomför en sådan lagändring är risken stor att allt fler företag i allt fler branscher väljer att hyvla i stället för att säga upp personal.

Det ligger därmed i alla löntagares intresse att arbetsgivarnas möjlighet till hyvling förbjuds.

Vi måste ta tillbaka kontrollen över arbetsmarknaden och säkra människors trygghet.