Alla som jobbar ska kunna leva på sin lön. Det borde vara självklart, men för den som har en deltidsanställning är det ofta långt ifrån verkligheten.

För många är timmarna på kontraktet så få att man är beroende av extrapass för att klara av att sätta mat på bordet och betala hyran.

Situationen blir ohållbar för många familjer och hushåll när företag hyvlar, alltså drar ned arbetstid, utan att de anställda har något att säga till om.  

Otrygga jobb värst i kvinnobranscher

Otrygga anställningar och ofrivilligt deltidsarbete är ett gissel för många i Sverige idag. Ungefär en tredjedel av alla arbetare har en anställning på deltid, men det varierar kraftigt mellan olika yrken.

Värst är det i kvinnodominerade branscher, till exempel detaljhandeln där hela 7 av 10 jobbar deltid.  

Konsekvenserna är kännbara. Många hade svårt att få lönen att räcka redan innan inflationen stack iväg, nu är det ännu svårare.

Utan en trygg heltidsanställning är det dessutom nästintill omöjligt att få hyreskontrakt eller lån till en bostad. För att inte tala om pensionen som också blir lägre.  

Risk att hyvling sprider sig till andra branscher

Få har väl missat rapportering om att det som nu pågår på H&M där tusentals anställda fått se delar av sin inkomst gå upp i rök när timmarna på kontraktet dragits ned.

Men H&M är inte ensamma och fenomenet riskerar att sprida sig till fler delar av arbetsmarknaden.  

I lagen om anställningsskydd (las) står det att heltid ska vara huvudregel. Bestämmelserna kring hyvling har skärpts med turordning och omställningstid.

Intentionen är att vända utvecklingen bort från en arbetsmarknad av ständig otrygghet där anställda jagar timmar för att skrapa ihop lön till månadens utgifter. 

H&M agerar rakt emot intentionen i las

Det är tydligt att stora företag med god ekonomi och många anställda, som exempelvis H&M, agerar i rak motsättning mot denna intention. 

I Sverige ska vi ha jobb med schyssta villkor och bra förutsättningar, det är parternas och politikens gemensamma ansvar. 

I så hög grad som det bara går ska heltid vara en rättighet, och det ska enligt lagen vara huvudregeln.