När det gäller allvarliga arbetsplatsolyckor är kopplingen mellan jobb och sjukdom eller död tydlig. Men ibland handlar det om något mer svårgripbart som stress och dålig arbetsmiljö under en längre tid. 

Nu har Arbetsmiljöverket sammanställt kunskapsläget kring sådan arbetsrelaterad dödlighet. 

Den visar bland annat att: 

  • 700 personer dör av jobbstress varje år. 
  • Vart 20:e självmord har samband med arbetsrelaterad mobbning.
  • 3 000 personer dör varje år i förtid av sjukdomar eller skador som orsakats av ohälsosamma arbetsmiljöer. 

– Dödsolyckor på jobbet är oacceptabla, de är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor i förtid, av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt efter att man varit på den ohälsosamma arbetsplatsen. Arbetsgivare måste förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Stress ökar som risk

Det är Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, som gjort arbetet åt Arbetsmiljöverket. 

– Många av dagens arbetsrelaterade dödsfall är effekten av tidigare arbetsmiljöer, till exempel var det vanligt med asbest tidigare. Dödsfall orsakade av asbest minskar framför allt bland yngre personer medan arbetsrelaterad stress förväntas skörda fler liv i framtiden, säger Bengt Järvholm i ett uttalande.

Han har även gått igenom forskningsstudier som visar på ett samband mellan arbetsbelastning och självmord. Likaså hittade han ett samband mellan kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och självmord. 

– Jämfört med tidigare studier så har sambandet mellan kränkande särbehandling och självmord stärkts, men fortfarande är kunskapsläget osäkert. Det är viktigt att arbeta med den sociala arbetsmiljön och förebygga kränkande särbehandling, säger Bengt Järvholm.

Har du eller någon i din närhet självmordstankar? Det finns hjälp!

Om du själv eller någon i din närhet mår dåligt och har självmordstankar behöver du prata med någon. Här finns stöd:

• SOS Alarm Vid akut nödsituation ring 112

• Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller telefon 90 101. Öppet dygnet runt.

• Jourhavande medmänniska 08-702 16 80, alla dagar 21-06. Även chatt.

• Jourhavande präst nås via 112, alla dagar 21-06.

• Suicide Zero listar fler stödmöjligheter här: suicidezero.se/fa-hjalp

• Riksförbundet SPES Stöd till efterlevande. Telefonjour 020-18 18 00 alla dagar 19-22. Mer på spes.se