I en gemensam avsiktsförklaring säger Transport och Instabee, ett av de största budbilsbolagen, att de har ambitionen att teckna kollektivavtal.

Det ska ske efter att vårens avtalsrörelse har gått i mål, och senast den 1 oktober i år.

– Transport hade förstås hellre haft ett avtal redan nu. Men för ett så stort bolag blir det svårt att backa ur avsiktsförklaringen med hedern i behåll. Jag upplever att de är seriösa, säger Tommy Wreeth.

”Konstruktiv dialog”

Instabees vd Fredrik Hamilton skriver i ett pressmeddelande att han är stolt över att företaget ”nu tar nästa steg mot ännu mer transparenta och tydliga villkor för våra medarbetare”, och att dialogen med Transport har varit konstruktiv.

Instabee är en jätte i budbranschen. Företaget bildades i slutet av 2022 genom att konkurrenterna Instabox och Budbee slogs ihop.

Har försökt länge

Transport hade länge försökt att teckna kollektivavtal med de båda företagen vart för sig, utan att lyckas.

Tommy Wreeth ser flera förklaringar till den vändning som nu ägt rum.

– När företagen går samman blir de så stora att marknaden inte accepterar att de kör vidare utan kollektivavtal. Dessutom har ägarna, bland andra AMF, tryckt på för ett avtal.

Hoppas värva fackmedlemmar

En del budbilsförare vid Instabee är redan med i facket, men Transport hoppas kunna värva fler.

– Vi tror att det finns en ganska stor potential. Företaget har sagt att de har omkring 700 anställda, men vi tror att ungefär 1 000 chaufförer jobbar i de här verksamheterna, säger Tommy Wreeth.

Ser du en risk för att Instabee ska kringgå kollektivavtalet genom att anlita underentreprenörer som saknar avtal?
– En del i avsiktsförklaringen är att de är beredda att på sikt verka för att underentreprenörerna också har kollektivavtal. Det återstår förstås att se, men man menar väl något när man skriver under en avsiktsförklaring.