REPLIK. De tre ordförandena i Kommunal, Seko och Fastighets är oroliga för att 2023 kommer att bli ett mardrömsår. Med all rätta.

Situationen är svår och den kommer att bli svårare. Hur djup och hur långvarig krisen blir beror dock på hur vi agerar i dag.

Sverige är på väg mot den allvarligaste lågkonjunkturen på mycket länge.

När allt omkring oss blir dyrare och många människor kämpar med ekonomin är det något som går före allt annat: Bekämpandet av inflationen.

Bister sanning

Den bistra sanningen är att om vi ska få ned inflationen måste konsumtionskraften minska under en tid.

Lyckas detta, kommer vi så småningom återigen uppleva de höga reallöneökningar som vi länge tog för givna i Sverige.

Om inflationen däremot inte viker, utan i stället eldas på av för höga löneökningar, hotar inte bara en prislönespiral utan även stagflation.

Då väntar år av ökande priser, låg tillväxt och ökad arbetslöshet. Detta vore en mardrömssituation, inte minst för medlemmarna i Kommunal, Seko och Fastighets.

Ta gemensamt ansvar i kris

I kristider är det viktigare än någonsin att ta gemensamt ansvar. Med samlade krafter måste vi så snabbt som möjligt pressa ner inflationen.

Det är det bästa sättet att rädda så många jobb som möjligt. Att bli arbetslös är alltid en olycka, oavsett vem det drabbar.

Att bli arbetslös i dag, när inflationen skenar och räntorna stiger, kan sluta i tragedi. Speciellt för de som redan lever på marginalen.

Tuffa tider

Det är tuffa tider. Att alla kommer att få det tillfälligt sämre innan det blir bättre är ett dystert konstaterande.

Almegas fokus är att göra krisen så kort som möjligt.

Därmed tar vi ansvar för företagen, jobben och vår gemensamma välfärd.