Det knakar ordentligt i fogarna mellan fack och arbetsgivare i byggbranschen. I februari lämnade Byggnads samarbetet Forum för sund konkurrens.

Nu följer tre ytterligare fackförbund efter, nämligen Seko, Målarna och Elektrikerna. 

Kritiken är densamma nu som i februari när Byggnads hoppade av. Det handlar om att man anser att arbetsgivarorganisationen Byggföretagen inte bara gör för lite utan till och med främjar fusk i byggbranschen. 

De granskningar av underentreprenörer som byggbolag själva tar initiativ till hindras av att Byggföretagen aktivt stöttar underentreprenörer i att undkomma granskning. 

”I samma stund som Byggföretagen sänder seminarier, biträder man bolag som satt i system att aktivt försvåra granskningarna”, skrev Byggnads ordförande Johan Lindholm i februari. 

”Maskar dokument”

Som exempel tar han ett irländskt bolag som länge varit underentreprenör åt stora, svenska byggbolag. Ett företag som enligt Byggnads bryter mot många regler kring arbetstid, lön och semesterersättning. 

”Men när man träffar Byggnads ombudsmän är den enda dokumentation man presenterar två dokument som är så maskade att de är omöjliga att bedöma. Det är oklart om personerna det rör ens är anställda. Något mer vill man inte dela med sig av, allting på inrådan av Byggföretagen”, skriver de fyra fackförbunden i tidningen Byggindustrin som också lyfter exemplet med just det irländska bolaget. 

När Byggföretagen gör så här är det enligt fackförbunden omöjligt att kontrollera att kollektivavtal följs. ”I stället för att stå upp för kollektivavtalet hjälper man dem som aktivt försöker runda det.”

”Bistår fuskande företag”

I en annan färsk debattartikel från Byggnads ordförande Johan Lindholm och Lars Svensson, koncernchef inom byggbranschen, förs samma budskap fram.

”I stället för att komma med kraftfulla förslag på hur de kriminella elementen ska identifieras och kastas ut från branschen, så bistår Byggföretagen uppenbart fuskande företag i metoder att undvika granskning.”

I en replik i tidningen Byggindustrin svarar arbetsgivarorganisationen Byggföretagen på fackförbundens kritik. Organisationen anser att branschen kommit långt i arbetet mot arbetslivskriminalitet. En slutsats de menar drogs i Delegationen för arbetslivskriminalitets betänkande nyligen.

De bemöter inte den återkommande kritiken om just det irländska bolaget utan ställer i stället frågor om varför fackförbunden lämnat samarbetet och vad de vill göra åt problemen.