Nu är det dags att ta itu med de mest förmögna, som till skillnad mot andra invånare, ofta kommer undan med låga skatter. 

Det anser hundratals EU-parlamentariker som publicerar ett öppet brev i den franska dagstidningen Le Monde idag (tisdag).

I brevet kräver parlamentarikerna att EU-länderna inför en minimiskatt även för de allra rikaste. 

17 europeiska miljonärer

Bland undertecknarna finns också forskare, som ekonomen och nobelpristagaren Joseph Stiglitz, Europafacket ETUC och flera andra organisationer. Och 17 europeiska miljonärer i gruppen ”Patriotiska miljonärer”. En av dem är brittisk-svenska Kristina Johansson, direktör för Solberga Foundation. 

Från och med slutet av 2023 ska multinationella företag i EU betala minst 15 procent i företagsskatt. Beslutet som togs av medlemsländerna i december, bygger på en internationell överenskommelse som har sjösatts av OECD, och som har antagits av omkring 140 länder i världen. 

Men det förhindrar varken Europas eller världens superrika invånare från att undvika skatt genom komplicerade ägarkonstruktioner, enligt undertecknarna av uppropet. 

Konkurrens om de rika

De pekar på att konkurrensen om att dra till sig de rika har gjort att land efter land har övergett skatter på kapital och förmögenheter. Parallellt med att de extremt fattiga har blivit fler, har världens rikaste lyckats lägga under sig en allt större andel av vad vi producerar. Och inte nog med de ekonomiska orättvisorna. 

En del av argumentationen handlar också om att de superrika förorenar mer. En procent av jordens mest välbärgade producerar mer koldioxid än de cirka fyra miljarder minst välbeställda, skriver de. 

Början på en lösning är alltså att införa en internationell minimiskatt på förmögenhet, hävdar undertecknarna av uppropet. 

EU borde driva på

De anser att EU-kommissionen borde driva på OECD och FN i frågan. Ettförslag är en progressiv skatt, där de som äger 50 miljoner euro (alltså cirka 560 miljoner SEK) skulle betala en förmögenhetsskatt på minst 1,5 procent. Pengarna kan bland annat användas för att finansiera övergången till ett mer hållbart och rättvist samhälle. 

Uppropet har författats av den franska EU-parlamentarikern och vänsterpartisten Aurore Lalucq, och ekonomen Gabriel Zucman, som bland annat samarbetar med den kända ekonomen Thomas Piketty. 

Bland de drygt 130 politiker som har skrivit under finns fyra svenskar; vänsterns Malin Björk och miljöpartisterna Jakob Dalunde, Pär Holmgren och Alice Kuhnke.