Var fjärde yrkesverksam, vilket motsvarar runt 1,2 miljoner svenskar, upplever att de har en svag ställning på arbetsmarknaden. 

I en undersökning som TCO:s tankesmedja Futurion, låtit Novus opinion genomföra svarar 26 procent att de skulle få svårt att hitta ett nytt jobb om de behövde. De tyckte inte heller att de var attraktiva på arbetsmarknaden. 

Det är nästan dubbelt så många som före pandemin 2019.

– Man blir verkligen bedrövad. Det går åt helt fel håll, säger Ann-Therése Enarsson, vd för Futurion.

Akut behov av utbildning

Bland dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden är lågavlönade, lågutbildade och LO-anslutna överrepresenterade. Många av dem är i akut behov av utbildning. 

Nästan var femte i gruppen säger att de skulle behöva vidareutbilda sig för att kunna behålla sina nuvarande jobb. Men många får ingen kompetensutveckling alls.

– Det är tydligt att polaiseringen ökar, mellan dem som får och inte får utbildning, och det drabbar framför allt LO-grupperna, säger Ann-Therése Enarsson. 

Ingen vidareutbildning alls

Hälften av dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden har arbetsgivare som inte erbjuder dem någon vidareutbildning alls, eller bara i liten omfattning. 

Bland dem med starkast ställning, som lätt kan få nya jobb, erbjuds däremot 60 procent kompetensutveckling i stor eller ganska stor omfattning.

– Det är en gammal sanning att de som behöver mest får minst. Det är sorgligt att det ser ut så här fortfarande år 2023.

Osäkra anställningar

En förklaring kan vara att många främst i LO-yrken har korta och osäkra anställningar.

Arbetsgivarna prioriterar då inte att deras kompetensutveckling.

– Arbetsgivarna tänker kortsiktigt. Det är anmärkningsvärt att arbetsgivarna som nu skriker efter kompetent arbetskraft inte förstår att de själva måste ta ett större ansvar. De biter sig lite rumpan, kan man säga.

Svårt att lyfta vidareutbildning

Samtidigt är det också svårare för den som behöver få förlängt vikariat att lyfta sitt behov av vidareutbildning.

Ann-Therése Enarsson liknar det vid en ond spiral där arbetsmarkanden blir allt mer uppdelad.

– Kompetensen blir en allt mer central del av vår trygghet på arbetsmarknaden i framtiden. Tidigare lutade vi oss mot anställningen, nu är det i kompetensen tryggheten finns. Tillgång till kompetensutveckling blir därmed allt viktigare.