Enligt statistiken känner de flesta av oss familjer där det förekommer våld.

Det är en obehaglig tanke.

Vi vet inte hos vilka, det känns osannolikt och ofta har vi inte märkt någonting.

Lagom till den 8 mars uppmärksammar Suntarbetsliv, som drivs gemensamt av arbetsmarknadens parter inom offentlig sektor, en metod som lyckats synliggöra åtminstone en del av dem som drabbas.

Det är Trollhättans kommun som nått mycket bra resultat genom att införliva frågor om våld i nära relationer i medarbetarsamtal och arbetskontakter.

Cheferna kontrolleras

Visst har liknande metoder prövats förr. Men förutom att utbilda chefer i att se tecken på relationsvåld är det unika med Trollhättansatsningen att våld i nära relationer ska tas upp i alla medarbetarsamtal.

Alltid. För alla.

Frågan ska alltid ställas. Cheferna till och med kontrolleras så att de verkligen tagit upp frågan om våld i nära relationer.

Och just denna totala screening, om man kan kalla det så, har givit resultat.

När siffrorna nu sammanställs visar de att man på de offentliga arbetsplatserna inom Trollhättans kommun fångade upp 30 personer under det första året metoden användes 2020, 35 personer under andra året och hela 45 personer nu under 2022 som levde med våld i nära relationer och som slussades vidare till hjälp.

Det är obehagligt många, och vi vet att det gömmer sig betydligt fler.

15 kvinnor dör per år

Varje år dör i genomsnitt 15 kvinnor och 3 män av våld i nära relationer enligt Nationellt centrum för kvinnofrid.

Och misshandelsfall som hamnar i domstol talar sitt tydliga språk. I Brottsförebyggande rådet, BRÅ:s, närstudie över misshandelsfall 2019 var förövaren en ”närstående” i 35 procent av alla fall där kvinnor misshandlats. I ytterligare 45 procent av fallen uppgavs förövaren vara en ”bekant”.

I 20 procent av fallen var förövaren okänd för kvinnan.

Bland fall där män blivit misshandlade var 54 procent av förövarna okända för offret, 31 procent en bekant och 15 procent en närstående.

Även om också män är utsatta, mer än vad vi vanligtvis pratar om, så är våld i nära relationer oftast en fråga om våld mot kvinnor.

”Maria” avslutade relation

Suntarbetsliv har pratat med ”Maria” som fick hjälp att avsluta en våldsam relation genom Trollhättans metod.

Hon avböjde skyddat boende och även om exsambon fortsatte höra av sig upphörde slutligen hans kontaktförsök.

Och även om vi läser om fruktansvärda fall där män har spårat upp och mördat den kvinna de tidigare haft en relation med så är det enligt organisationen Kvinna till Kvinna oftast inte skyddat boende som är den viktigaste faktorn i att bekämpa våld i nära relationer.

Skyddat boende måste naturligtvis finnas i de fall det behövs, men den stora brytningen sker genom att blottlägga vad som pågår och att få hjälp att avsluta relationen.

Och här har Trollhättans kommun hittat en metod som fungerar, något vi måste dra lärdom av.

Sprid metoden vidare

Arbetsplatser ska inte vara en tystnadens tempel. Metoden hos Trollhättans offentliganställda måste kunna spridas till övriga Sverige och även tas upp på privata arbetsgivares arbetsplatser.

Här krävs också en ordentlig organisation för att kunna gå vidare med stöd och hjälp åt dem som väljer att berätta om sin situation på medarbetar- eller utvecklingssamtalen.

I Göteborg jobbade Marcus Gustavsson i hemtjänsten med en kollega som gick i långärmat mitt i sommaren.

Han misstänkte att någonting inte stod rätt till men han gjorde inget, något han ångrar i dag.

Nu är han chef för ett äldreboende och jobbar aktivt med våld i nära relationer. Under flera år under tiden i hemtjänsten drev han att skyddsombud ska lära sig se tecknen, och att det ska ingå i skyddsombudens uppgifter att kunna identifiera misstanke om våld i nära relationer.

Det är en åsikt om skyddsombudens arbetsuppgifter som inte är helt okontroversiell. Men för Marcus Gustavsson är den självklar.

För Suntarbetsliv berättar han om kvinnan han arbetade med i hemtjänsten.

I dag sitter hon på ett särskilt boende med svåra permanenta hjärnskador sedan hon slagits sönder och samman av sin dåvarande make.