Maria Jacobsson är ensamstående mamma och undersköterska i hemtjänsten.

Ett schema med tidiga morgnar, sena kvällar och delade turer gör att hennes dotter, Keira, tillbringar mycket tid på förskolan. Ofta på ”nattis”, alltså att hon sover på förskolan.

För mycket tid, tyckte förskolan som orosanmälde Maria Jacobsson till socialtjänsten.

För ett år sedan skrev Arbetet om Maria Jacobsson i en artikel om problemen för många ensamstående att få ihop arbetet med förskolans öppettider. Det blev en av de mest lästa texterna på arbetet.se under 2022.

Delade turer – många timmar på förskolan

– När jag jobbar delad tur en helg behöver min dotter vara på förskola från fredag lunch till söndag eftermiddag. Det blir snabbt många timmar, sade Maria Jacobsson då till Arbetet.

Hon har ingen stor släkt eller andra nätverk runt sig som kan ta hand om dottern när hon jobbar. 

– Min chef har förståelse för min situation och försöker verkligen hjälpa mig. Samtidigt kan hon ju inte göra ett specialschema för mig, det skulle drabba mina kollegor. Problemet ligger högre upp i organisationen, berättade Maria Jacobsson då.

Orosanmälan nedlagd

Nu, ett år senare, är orosanmälan nedlagd, dottern har ny förskola, mycket närmare hemmet i Arbrå och Maria Jacobsson har fått ett bättre schema.

– Förut var jag tvungen att köra henne till förskolan i Bollnäs och sedan tillbaka till Arbrå där jag jobbar. Det är nästan fyra mil fram och tillbaka. Nu har vi fem minuters promenad, säger Maria Jacobsson som tycker att livet har blivit mycket lättare.

Bollnäs kommun, Maria Jacobssons arbetsgivare, håller dessutom på att fasa ut de delade turerna och skapa scheman med mer framförhållning.

Bättre schema

Från att ha fått nytt schema var sjätte vecka får hon nu ett mer fast grundschema, så hon kan planera sitt liv.

Hon har också färre kvällspass, från två i veckan till fem på fyra veckor och bara en delad tur. Då jobbar hon 07:00 till 13:00 och sedan 15:45 till 21:30.

– När jag jobbar så är det ingen idé att hämta på förskolan emellan. Det blir inte bra, för vi får två farväl samma dag. Men då får jag en dag extra ledigt i stället, säger Maria Jacobsson.

Kan natta dottern oftare

Sammantaget gör det att Keira har färre timmar på förskolan och Maria Jacobsson får möjlighet att natta sin dotter betydligt oftare.

Att kommunen öppnat nattis i Arbrå fick även andra positiva effekter, förutom mer tid med dottern.

– Sista månaden jag körde hade jag en bensinräkning på 2 200 kronor. Nu behöver jag nästan inte använda bilen alls. Så det har ju förbättrat ekonomin också, säger Maria Jacobsson.

”De hejade inte ens”

Att Keira har bytt förskola känns skönt på fler sätt än att det blivit mycket närmare.

Efter orosanmälan var inte stämningen den bästa mellan Maria Jacobsson och personalen.

– Det märks att Keira mår bättre på den här förskolan. Men det var skönt för mig också att få byta eftersom det var lite jobbig stämning där. De hejade inte ens på mig, säger Maria Jacobsson.

”Trivs verkligen med jobbet”

När Arbetet skrev om Maria Jacobsson förra året kommenterades texten flitigt i sociala medier.

Många delade med sig av liknande erfarenheter och visade förståelse för hennes situation. 

Men de fanns också de som var kritiska: Byt jobb då, tyckte vissa. Men det är inte aktuellt, säger Maria Jacobsson.

– Jag trivs verkligen med jobbet och min arbetsgivare. Jag skulle inte vilja jobba med något annat.

Svårt att kombinera jobb och barn

Sex av tio kvinnor i arbetaryrken jobbar på andra tider än dagtid, måndag till fredag.

För tjänstemän, både kvinnor och män, handlar det om två av tio som arbetar utanför kontorstid. 

När det gäller att kunna bestämma när, hur och var man ska arbeta uppger sju av tio kvinnor i arbetaryrken att de inte har något inflytande över sina arbetstider. 

För tjänstemän är motsvarande siffra två av tio.

Drygt hälften av kvinnorna i arbetaryrken uppger att de skulle ha behov av helgöppen barnomsorg, och strax under hälften att barnomsorgen skulle stänga senare på vardagskvällar. 

För män i arbetaryrken uppger sex av tio att de har behov av att förskolan öppnar tidigare på morgonen.

Källa: LO:s Jämställdhetsbarometer 2022