Maria jobbade i omsorgen i Trollhättan när hennes kollegor reagerade på att hon hade blåmärken i ansiktet, vilket Suntarbetsliv.se berättat om. 

Hon skyllde på en olycka, men kollegorna var oroliga och kontaktade chefen för omsorgsförvaltningen i Trollhättans stad, Viola Juric. 

– Jag kallade Maria till ett möte där jag förklarade att hennes kollegor men även jag var oroliga för blåmärkena hon hade. Jag frågade rakt ut om det hänt något hemma som vi borde veta om, säger Viola Juric till Suntarbetsliv.

Berättade om våldsam partner

När Maria berättade om sin våldsamma partner, som hon inte vågade lämna, erbjöd chefen inte bara stödsamtal på arbetstid. Hon bokade också in samtalen och lovade att gå med när Maria tvekade. 

Det hela ledde till sist till att Maria tog steget och lämnade sin partner. Hon beskriver det som en lättnad att hon fick frågan och stödet från arbetsgivaren.

– Det har tagit lång tid för mig att bygga upp mitt självförtroende igen. Men det är tack vare Viola som jag kunde göra mig fri från situationen jag var i, säger Maria, som egentligen heter något annat, till Suntarbetsliv. 

Trollhättan utbildar chefer

Trollhättans kommun arbetar sedan fyra år tillbaka strukturerat mot våld i nära relationer.

Chefer utbildas i ämnet årligen och alla medarbetare får frågan om de utsätts för våld i hemmet på sina utvecklingssamtal. 

De som är drabbade kan få stödsamtal på arbetstid och kommunens enhet mot våld i nära relationer kan ordna skyddat boende vid behov. 

Förra året fick 45 personer hjälp efter att de fått frågan om våld i sina medarbetarsamtal.

”Våga fråga rakt ut”

Att våga fråga rakt ut är viktigt, enligt Viola Juric. Liksom att visa att man är orolig, och att det finns hjälp att få även om den drabbade nekar till våldet. 

– Det finns så mycket skam och skuld kring våld i nära relation. Då kan det vara jättesvårt att våga erkänna vad man är utsatt för. Vi har samma våga-fråga-rutin när det gäller självmordsrisk, som även det är ett tabubelagt ämne.  

Är du själv utsatt för våld i en nära relation. Här finns hjälp att få.