Sotare

Robin sätter på sig andningsmasken och monterar dammsugaren med dammskydd i kaminöppningen innan han för upp ­borstarna i skorstenen.

– Jag har aldrig upplevt något liknande. Folk vill beställa sotningar, brandskydds­kontroller, besiktningar, nyinstallationer, statuskontroller, extra sotning. Vi har nästan inte räckt till, säger sotarmästare Robin Linnå.

Vi befinner oss i hans sotningsdistrikt Nacka utanför Stockholm. Pickupen är fylld av långa stänger och borstar. En dammsugare ska med in i villan.

Robin Linnå rättar till sin kurpis, den traditionella sotarmössan, och hänger sotlodet över axeln innan han ringer på ­dörrklockan.

Som sotare är han en myndighets­person. Hittar han grova fel kan han kräva åtgärder. Sotning är inte frivilligt, det är lagstadgat.

Sota en kökskamin

I det här huset vill de nya ägarna sota en kökskamin och inspektera den öppna spisen som inte använts på mycket länge.

Robin Linnå sätter på sig munskyddet. De långa borstarna träs upp genom skorstenen med hjälp av en skruv­dragare.

Det sot och damm som rasar ner hålls på plats bakom ett skynke och sugs upp av dammsugaren. Livs­farliga partiklar som kan ge sotaren en för tidig död.

– Säkra arbetsmetoder är viktigt. Vi är en väldigt utsatt grupp när det kommer till cancer.

Sotare

Jag har aldrig upplevt något liknande. Folk vill beställa sotningar, brandskydds­kontroller, besiktningar, nyinstallationer, statuskontroller, extra sotning. Vi har nästan inte räckt till.

Robin Linnå (fotograferad av Filip Erlind)

Sotaren: Ibland blir man rädd

Robin Linnå fortsätter upp på vinden. Han vill se att skorstenen inte är ­omgiven av brännbart material.

 – Ibland blir man rädd. Om vi inte kommit på tillsyn hade det kunnat ­sluta riktigt illa. Ofta handlar det om att man gjort ombyggnader i huset och inte tänkt att det skulle kunna bli aktuellt att använda skorsten igen.

Solpaneler som täcker hela taket så att stegarna tagits bort är ett nytt ­problem.

– Finns de inte kvar kan vi inte ­komma upp och sota.

Kör grundkurs i eldning

Robin kör ofta en liten grundkurs i eldning med fastighetsägarna.

– Elda cirka tre timmar och låt eld­staden vila lika länge. Risken är annars att värme trycks ut genom skorstenen och vandrar ut i brännbara delar i husets konstruktion. Om det pågår för länge kan det uppstå brand.

– Har man tänkt börja elda för att ­värma upp huset ska man tänka igenom det noga och veta vad man gör. Ha en dialog med din sotare, det är det vi är till för.

Sotarens 5 tips för nybörjaren

  • Gör alltid inspektion innan en eldstad tas i bruk.
  • Sota regelbundet. Om du eldaren kubikmeter ved krävs sotning varje år.
  • Ha stege och takstege på plats.
  • Elda inte för länge. Tre timmar är lagom. 
  • Elda aldrig om du är berusad eller ligger och sover.

Robin Linnå

Ålder: 38 år.

Lön: Genomsnittslönen för sotare var 29 500 år 2022.

År i yrket: 11 år.

Bäst med yrket: Friheten och att vara i konstant rörelse.

Sotare
Robin Linnå.