Vi i Svensk Flygteknikerförening (SFF) är bekymrade över bristen på erfarna flygtekniker inom civilflyget, försvaret och många andra samhällsbärande verksamheter.

Bristen innebär en ökad press på befintliga flygtekniker vilket riskerar att påverka flygsäkerheten negativt. Många väljer att börja jobba i andra teknikintensiva branscher.

Arbetsmiljön i flygbranschen är tuff och lönerna matchar inte vår specialistkompetens. Men utan flygtekniker — inget flyg! 

Liten yrkeskår med stort ansvar

Vi flygtekniker är en liten yrkeskår men har stort ansvar. Vår kompetens behövs för flygtransporter inom försvaret, polisen, ambulansen, sjö- och flygräddningen och kustbevakningen.

Bara en certifierad flygtekniker kan godkänna tekniskt underhåll och reparationer på flygplan och helikoptrar.

Flygteknikern har en koordinerande funktion med ett betydande juridiskt ansvar— även för arbete som andra yrkeskategorier har utfört. För att bli certifierad i yrket krävs runt fem års eftergymnasial utbildning och praktik. 

Sades upp under pandemin

När flygbranschen drabbades hårt ekonomiskt under pandemin blev närmare 20 procent av flygteknikerna uppsagda.

Många av de uppsagda kollegorna har nu jobb i helt andra branscher.

Rörligheten i vår yrkeskår har definitivt ökat. Av de som svarade på vår medlemsenkät svarade närmare 40 procent att de bytt arbetsgivare eller tjänst de senaste tre åren.

Hela 72 procent av de som inte bytt jobb de senaste fem åren överväger nu att göra det.

Många vill byta jobb och få högre lön

Missnöje med lön, arbetstider eller vantrivsel är de vanligaste orsakerna till att flygtekniker vill byta jobb. Många har också valt att arbeta utomlands, delvis på grund av att man erbjudits högre lön. 

Kompetenstappet kan inte fortsätta! Vi vill att det ska vara lättare att hitta framtidens kollegor. SFF vill:

  • att ansvariga myndigheter och arbetsgivare gör insatser för att underlätta för studerande flygtekniker att hitta praktik för att slutföra sin certifiering till yrket. 
  • att anställningsvillkoren för flygteknikeraspiranter förbättras.
  • att arbetsgivare i flygbranschen erbjuder mer attraktiva arbetstider för flygtekniker med ökade möjligheter till återhämtning och ett fungerande socialt liv.
  • att arbetsgivare erbjuder flygtekniker konkurrenskraftiga löner som står i relation med de höga utbildnings- och kompetenskraven i yrket.

Fler flygtekniker behövs

Flyget är viktigt för att vår infrastruktur ska fungera.

Det fossilfria flyget är redan en realistisk plan och teknikutvecklingen är i full gång med utveckling av drönare, nya bränslen och eldrivet flyg.

Men om flygbranschen ska ha en framtid måste säkerhetskraven fortsätta att vara höga.

Då behövs det fler certifierade flygtekniker!

Om Svensk Flygteknikerförening

  • Svensk Flygteknikerförening (SFF) är en yrkesförening inom Saco-förbundet SRAT.
  • Föreningen är medlem i den internationella flygteknikerorganisationen Aircraft Engineers International, AEI.
  • SFF är den enda fackföreningen i Sverige som uteslutande inriktar sig på att företräda dem med flygteknisk utbildning.
  • För att få bli medlem krävs att man har ett flygteknikercertifikat eller är under utbildning.
  • SFF och SRAT har kollektivavtal inom privat, regional och statlig sektor.