Vi socialdemokrater anser att villkoren för arbetskraftinvandringen behöver skärpas och omregleras.

Arbetskraftinvandring ska bara vara möjligt i de fall det inte går att hitta någon i Sverige som kan ta jobbet, och de lediga jobb som finns i första hand bör gå till människor som redan finns i Sverige och i dag saknar arbete.

Med hjälp av arbetsmarknadsprövning får både arbetsgivarnas och löntagarnas representanter ge sin syn på i vilka branscher det finns behov av arbetskraft från andra länder samt vad lönegolvet bör vara.

SD sviker sitt vallöfte

Vi socialdemokrater driver frågan och har motionerat om detta i riksdagen. Med SD-regeringens senaste besked om att skrota utredningsuppdraget om införande av arbetsmarknadsprövning, och att istället utreda hur ett lönegolv med flera undantag ska kunna införas – så sviker SD ett vallöfte.  

När vårt förslag hanteras i riksdagen kommer SD behöva bekänna färg, står de för att arbetskraft inte ska hämtas på andra sidan jorden om det redan finns arbetslösa här?

Eller ska de stå vid sitt svek med ett system med massa undantag?

Sverige har sedan Reinfeldtregeringens liberaliseringar för 15 år sedan haft EU:s mest liberala regelverk för arbetskraftsinvandring. Moderaterna lade då – i sin iver att avreglera arbetsmarknaden – grunden för den urspårade situation vi ser än i dag.

”Naiv syn på arbetskraftsinvandring”

Denna naiva syn på arbetskraftsinvandring har inte bara resulterat i att arbetslösa som redan finns i vårt land har trängts ut – den har också blivit en mekanism i gödandet av arbetslivskriminaliteten som därmed tillåtits breda ut sig allt mer.

Vi kan aldrig acceptera att människor från andra länder utnyttjas i Sverige, emellanåt under rent horribla former.

Vårt land ska inte heller vara en fristad för oseriösa och kriminella företagare vars girighet och fiffel riskerar att konkurrera ut seriösa och skötsamma företag.

S vill ha lag om lönegolv

För att komma åt problemen behövs flera åtgärder. I regeringsställning tog vi socialdemokrater flera initiativ för att förbättra de nuvarande reglerna om arbetskraftsinvandring – däribland bindande anställningsavtal, ökade sanktioner för arbetsgivare som inte följer reglerna, höjt försörjningskrav kopplat till anhöriginvandring samt införande av en lag som möjliggör lönegolv där SD-regeringen ännu inte velat ta något beslut.

Ett lönegolv hade redan nu kunnat vara på plats om viljan hade funnits från SD och regeringen. Men något sådant besked har inte kommit.

I stället låter SD och regeringen problemet fortsätta under en lång tid framåt när de ska utreda ett system med många kryphål som ger regeringen möjlighet att bestämma om lägre lönekrav för enskilda yrkesgrupper. Denna gummiparagraf är sannolikt en rak beställning från de delar av näringslivet som gärna vill ha fortsatt tillgång till billig arbetskraft. 

Låt fack och arbetsgivare vara med och besluta

En helt central åtgärd för att komma åt problemen med arbetskraftsinvandringen är att återinföra den statliga arbetsmarknadsprövningen som togs bort av alliansregeringen.

Detta skulle innebära att arbetsmarknadens parter får vara med och besluta kring i vilka branscher det behövs utländsk arbetskraft. 

”SD borde skämmas”

Så sent som inför valet förra året ansåg Sverigedemokraterna att arbetsmarknadsprövning var det viktigaste förslaget för att få ordning på arbetsmarknaden.

Nu står SD på presskonferens och meddelar att man skrotar möjligheten till arbetsmarknadsprövning – något som SD gick till val på att införa. 

Sverigedemokraterna borde skämmas, men får en chans till. Under våren kommer de kunna rösta JA i riksdagen till vårt förslag om arbetsmarknadsprövning. Frågan är om de står upp för sina löften eller ej.