Strippklubben Chat Noir i Göteborg och porrklubben Blue Vision i Stockholm, har brutit mot reglerna om nattarbete och tvingas nu betala för det, vilket tidningen Arbetarskydd uppmärksammat.  

Chat Noir inspekterades av Arbetsmiljöverket i september 2018.

Myndigheten konstaterade att de anställda jobbade långa nattpass där tiden mellan midnatt och klockan 05:00 ingick. Den tiden ska normalt ingå i de anställdas dygnsvila enligt arbetstidslagen.

Saknade kollektivavtal

Företaget saknade kollektivavtal som kan ge undantag från nattarbetsförbudet och hade inte heller sökt dispens för nattarbetet. Därför krävde Arbetsmiljöverket att det skulle betala drygt 1,4 miljoner sanktionsavgift.

Strippklubben överklagade, men förvaltningsrätten gick på Arbetsmiljöverkets linje. 

I domen skriver rätten att nattarbete endast ska tillåtas i undantagsfall och att det inte framkommit några starka skäl som motiverar att verksamheten måste vara öppen nattetid. 

Strippklubben överklagade igen, men eftersom kammarrätten inte beviljat prövningstillstånd måste avgiften nu betalas. 

Porrklubb saknade tillstånd

Även porrklubben Blue Vision i Stockholm hade anställda som jobbade nattetid utan tillstånd.

I det fallet krävde Arbetsmiljöverket en sanktionsavgift på 790 680 kronor. 

Enligt tidningen Arbetarskydd nekade företaget som äger porrklubben till att nattarbete förekom. Företaget hävdade att det bara varit enstaka delägare som jobbat på natten, men det trodde inte förvaltningsrätten på.

Även i detta fall gick domstolen på Arbetsmiljöverkets linje och kammarrätten nekade prövningstillstånd. 

Det gäller för nattarbete

Alla arbetstagare ska ha minst elva timmar sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Det är den så kallade dygnsvilan. 

Tiden mellan midnatt och klockan 05:00 ska ingå i dygnsvilan.

Nattarbete får ändå utföras om det är nödvändigt med hänsyn till arbetets art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla sjukvård och kollektivtrafik. 

Arbetsmiljöverket kan i sådana fall bevilja undantag från nattarbetsförbudet.

Arbetstidslagen kan också avtalas bort i kollektivavtal. Det innebär att kollektivavtal kan ha andra regler för nattarbete.