Två dagar före julafton lade regeringen ner en statlig utredning som skulle förhindra skatteflykt från Sverige.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) verkar ha hoppats att beslutet skulle passera obemärkt, men blev nyligen avslöjad av Dagens Industri som uppmärksammade att utredningen skrotats.

På frågan om varför utredningen lagts ner ville finansministern inte själv svara, utan lät sin pressekreterare i ett sms hänvisa till att ”Resurser för statliga utredningar är begränsade och prioriteringar måste alltid göras”.

Obekväm fråga för regeringen

Uppenbarligen är det här en obekväm fråga för regeringen och jag kan förstå varför. 

En grundläggande skatterättslig princip är att de vinster som har uppstått när en person är skattskyldig i ett land också beskattas i det landet. Flera länder har fungerande sådana system, med särskilda skatteregler för personer som flyttar ut.

I Sverige förverkligas den här principen genom den så kallade tioårsregeln, där staten utsträcker sin beskattningsrätt på kapitalvinster tio år efter utflyttning.

Riksrevisionen: Aggressiv skatteplanering

Men det har varit känt länge att tioårsregeln inte fyller sitt syfte. Som det ser ut i dag är det möjligt att helt eller delvis slippa undan beskattning av kapitalvinster som tjänats in i Sverige om man väljer att lämna landet.

Det här har lett till aggressiv skatteplanering, vilket bland annat Riksrevisionen varnat för flera gånger. Konsekvensen för svenska staten är stora skatteläckage. I oktober förra året avslöjade Dagens industri att före detta anställda på Skatteverket hjälper företagare att komma undan vinstskatt. För 300.000 kronor erbjöds Di:s reporter ett ”utlandspaket” där inte en krona skulle gå till den svenska statskassan. 

Regeringen och SD prioriterar bort skatteflykt

Det här ville den tidigare S-regeringen sätta stopp för. Därför tillsattes utredningen som skulle analysera hur andra europeiska länder gör och föreslå ett nytt, mer effektivt system för att förhindra skatteflykt från Sverige. Men det väljer alltså den SD-stödda regeringen att prioritera bort.

Sverigedemokraterna och Moderaternas påstådda krafttag mot kriminaliteten verkar inte sträcka sig till skatteflykt och skattefusk. Vanligt folk ska jobba och betala skatt. Bidragsfuskare ska jagas.

Men de som gör så stora kapitalvinster att de kan tänka sig betala en summa motsvarande en undersköterskas årslön för att slippa skatt, de ska få fortsätta fuska. 

Det här är allvarligt av två skäl. För det första utarmar det legitimiteten för vårt skattesystem och tilliten till samhället. Känslan av att det är skillnad på folk och folk, att vanliga arbetare måste göra rätt för sig medan eliten undantas lagar och regler, det skapar ett delat Sverige.

”Vill ge sken av att stå på arbetarnas sida”

För det andra förlorar statskassan årligen stora skatteintäkter som behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd. Inte minst nu i lågkonjunktur där jobben i offentlig sektor ofta är de första som drabbas av nedskärningar. 

Sverigedemokraterna och regeringen vill gärna ge skenet av att de står på arbetarnas sida, men det här är ett av många exempel på att de i själva verket bara värnar elitens intressen. 

För oss socialdemokrater är det självklart att alla typer av fusk ska bekämpas. Vi vill ha skattesystem som är effektiva och rättvisa. Vi vil ha ett Sverige som håller ihop.