Vi är halvvägs genom vabbruari. Tufft för alla, men lösningen är inte att skicka småsjuka barn till förskolan.

Risken är överhängande att förskollärarna blir sjuka och då kommer barn ändå att tvingas hem. Inte för att de är sjuka, utan för att verksamheten saknar personal.

Sveriges Lärares statistik visar att förskollärarna, tillsammans med lärarna i fritidshemmen, sticker ut rejält i sjukfrånvaron. 

Under november månad åren 2011 och 2016 hade var femte förskollärare minst en påbörjad sjukdomsperiod. I november under pandemiåret 2021 var det så mycket som var tredje. För övriga lärare är det hälften så vanligt.

Förskollärare oftare sjuka

Förskollärare är sjuka oftare än andra lärare och lär därmed vara det oftare än de flesta. Sannolikt för att barn med infektioner smittar personalen.

Tidigare i vinter gick Timbros välfärdsansvariga, Kajsa Dovstad, ut i debatten och pekade på en undersökning som Timbro låtit Demoskop göra.

Den visar att 35 procent av föräldrarna tycker att förskolor skickade hem barn för lättvindigt före pandemin.

Att en minoritet anser att förskolan är för sträng är att förvänta sig. Under pandemin fick vi ständigt upprepa att förskolor är arbetsplatser med restriktioner, vilket alldeles för många föräldrar inte ville acceptera. 

”Upprörande brist på kunskap”

När man lyssnar på Dovstad i debatten är det att lätt att uppröras över både hennes totala brist på barnperspektiv, kunskap och förståelse för förskolans verksamhet.

Hon säger: ”Är det så att ett barn kanske är lite småförkylt så får man anpassa den pedagogiska omsorgen till det. Man kanske inte måste göra en så intensiv pedagogisk omsorg alla dagar för exakt alla barn.”

För det första är pedagogisk omsorg det som till vardags kallas dagmamma. I förskolan bedrivs undervisning enligt en läroplan som ska bidra till utforskande och lust att lära. En välfärdsansvarig borde ha koll på begreppen. 

Ingen extra personal att trolla fram

För det andra: Barn i förskolan ingår i många fall i alldeles för stora barngrupper och med för få behöriga förskollärare. Det finns ingen extra personal att trolla fram för att bedriva lugnare verksamhet för barn som inte orkar.

Att skicka småsjuka barn till förskolan går dessutom ut över de andra barnen som missar den undervisning som förskolan har i uppdrag att ge. 

Både sjuktalen bland förskollärare och verksamheten talar för att barn som inte orkar med bör hållas hemma. Det ligger i förskollärares intresse att barnen deltar i verksamheten.

Den undervisning som barnen ges är viktig och våra medlemmar är de första att skriva under på vikten av ett tidigt lärande och förskolans roll i det.

Därför är det fullständigt orimligt och rent ut sagt kränkande att påstå att förskollärare skulle skicka hem friska barn. Lita i stället på förskollärarnas bedömningar!