Tusentals studenter har nyligen börjat sina nya utbildningar på universitet och högskolor runt om i Sverige.

Trots att terminsstarten ska vara förknippat med förväntan och entusiasm är det många studenter som inleder sin studietid med oro och ångest över sin bostadssituation på sin nya hemort.

Samtidigt som det innebär ett svek mot studenter innebär avvecklingen uteblivna byggprojekt och jobbtillfällen.

Slopandet av investeringsstödet blir nu därför en påminnelse om regeringens och Sverigedemokraterna svek mot studenter såväl som mot Sveriges byggnadsarbetare.

Bostadsbrist på studentorter

I höstas rapporterade Sveriges förenade studentkårer (SFS) att tre fjärdedelar av Sveriges studenter bor på studentorter med bostadsbrist.

På dessa orter kan inte studenter erbjudas en fast bostad under den första terminen eller om studenten har tur kan ett boende erbjudas lång in på terminen.

Konsekvensen av bostadsbristen blir att många studenter antingen fokuserar mer på sin bostadssituation än på studierna eller rentav behöver tacka nej till sin exempelvis lärar- eller sjuksköterskeutbildning.

Lägg därtill att 87 procent av landets befolkning bor i en kommun med bostadsbrist så förstår man att bostadsfrågan är en angelägenhet för alla.

Slopat investeringsstöd

Fler studentbostäder behöver byggas. Men tyvärr har regeringen och Sverigedemokraterna satt käppar i hjulet för nya byggnationer då de slopade investeringsstödet vid årsskiftet.

Investeringsstödet gav incitamenthöjande effekt till byggbolag då stödet möjliggjorde delfinansiering till nya byggprojekt.

Detta gjorde att ungefär 71 000 bostäder kunde ges startbesked under 2021 vilket enligt Boverket kan halveras på grund av det slopade investeringsstödet.

Sett till studentbostäder byggdes cirka 6 300 sådana med hjälp av investeringsstödet mellan 2017–2020. Totalt bidrog det till att över 50 000 hyresrätter med rimlig hyra byggdes eller påbörjades under samma tid.

Hyror som studenter har råd med

Samtidigt som investeringsstödet skapar fler bostäder möjliggör stödet även lägre hyror som vanligt folk och studenter har råd med.

För studentbostäder där investeringsstödet inte har utnyttjats tvingas studenter att betala över 60 procent av sitt studiemedel i boendekostnader. Då blir det inte så mycket över när det samlade studiemedlet ligger på 12 052 kronor.

S-studenter har kunnat visa att investeringsstödet har kunnat pressa ner hyrorna på nyproducerade studentbostäder till rimligare nivåer för studentbudgeten.

Måste leverera politik för fler jobb

Investeringsstödets avveckling är inte enbart ett svek mot landets studenter utan även ett svek mot landets byggnadsarbetare.

I en stundande lågkonjunktur behöver regeringen leverera en arbetsmarknadspolitik som skapar fler jobb.

Matematiken är enkel: Fler byggprojekt är lika med fler arbetstillfällen för byggnadsarbetare i Sverige.

Men det handlar inte bara om byggnadsarbetare, byggsektorn är en motor för ekonomin, och en byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete.

”Börja jobba nu, bostadsministern”

Regeringen och Sverigedemokraternas walk-over från bostadspolitiken sviker både studenter och byggnadsarbetare i Sverige.

Studenter tvingas hoppa av sina utbildningar och den sänkta byggtakten försämrar arbetsmarknaden och på sikt ekonomin i stort.

Det behövs en aktiv bostadspolitik där staten tar ansvar både för bostadsbristen och för jobben. Bostadsminister Carlsson, det är dags att sluta slappa och börja jobba.

Sverige behöver fler arbeten, bostäder och tillväxt!