LO-förbundens medlemssiffor har svängt kraftigt sedan 2020.

Under det första pandemiåret sökte sig många till facket, och i slutet av 2020 hade LO-familjen vuxit med drygt 22 000 medlemmar jämfört med 2019.

Men 2021 tappade förbunden nästan lika många medlemmar som de hade vunnit året innan.

Och 2022 fortsatte alltså tillbakagången. Vid årsskiftet 2022-2023 hade LO-förbunden tillsammans 1 389 449 medlemmar, vilket är 22 804 färre än ett år tidigare.

– Inte heller 2022 blev ett ”normalår”. Inledningen på året präglades av pandemin, vi kunde inte vara ute på arbetsplatserna och värva medlemmar, säger Emmelie Göransson, ansvarig för organisering vid LO.

Hösten 2022 var utvecklingen betydligt bättre än under våren, enligt Emmelie Göransson.

– När vi kan vara ute på arbetsplatserna och prata medlemsnära frågor, så ger det resultat.

Kommunal tappar flest

Kommunal är LO:s i särklass största förbund, och också det förbund som har tappat flest medlemmar. Kommunal krympte under 2022 från 514 531 medlemmar till 502 909, en minskning med 11 622 personer eller 2,6 procent.

– Tidigare har en del tyckt att det är dyrt att vara med i facket. Nu har många verkligen inte råd. Det är slut på kontot när hyran och maten är betald, säger Kommunals förbundssekreterare Jessica Leiding.

Kommunal kan peka på att hemförsäkring, inkomstförsäkring och försäkring för olyckor på fritiden ingår i medlemsavgiften, vilket gör medlemskapet till en bra affär rent ekonomiskt.

– Men ute på arbetsplatserna har jag mött människor som väljer mellan medlemsavgift och hemförsäkring – eller mat på bordet. Inför det är jag ödmjuk, säger Jessica Leiding.

Även Seko och Livs har gjort relativt stora medlemsförluster, omkring 2,5 procent.

För Handels är tappet mindre: 2 140 medlemmar, vilket motsvarar ungefär 1,4 procent. Men bakom den ganska måttliga nedgången finns stora medlemsströmmar åt båda hållen.

– Jag vet inte om vi någonsin har haft ett så kraftigt inflöde av nya medlemmar, den första pandemivåren undantagen, säger Karin Lindehoff, enhetschef på Handels med ansvar för organisering.

– Tyvärr tappar vi ändå något fler än vi vinner. Det verkar vara en trend att gå ur facket.

Tufft ekonomiskt

Den trenden kan delvis förklaras av att fler har det tufft ekonomiskt, tror Karin Lindehoff, som vill att LO-förbunden tar sig an problemet med gemensamma krafter.

– Inom Handels jobbar vi stenhårt med att visa fackets relevans. Det gäller att förklara medlemskapets innehåll: kollektivavtalet, försäkringarna, rådgivning och stöd. Vi har ambitionen att nya medlemmar i år ska få ett välkomstsamtal där vi förankrar medlemskapets värde.

Elektrikerna: Fler studerande

Elektrikerförbundet är det enda av LO:s 14 förbund som ökade antalet medlemmar förra året.

– Vi har fått fler studerandemedlemmar. Under pandemin kunde vi inte komma ut till skolorna. Nu är vi uppe i samma antal medlemmar bland studerande som före pandemin, säger Louise Ohlsson, förste vice ordförande i Elektrikerförbundet.

– Bland yrkesverksamma elektriker har vi haft en liten tillbakagång. Branschen har vuxit på senare år, så vi borde egentligen ha vuxit.

Medlemssiffror LO-förbunden 221231